Pytania i odpowiedzi

1. Z czego wynika różnica pomiędzy wysokością miesięcznej opłaty za mieszkanie naliczanej dla właściciela lokalu, który jest członkiem Spółdzielni, a opłaty naliczanej dla osoby nie będącej członkiem Spółdzielni.
2. Chcę sprzedać swoje mieszkanie (dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu). Jakie formalności muszę dopełnić w Spółdzielni?
3. Co trzeba zrobić - jakie formalności dopełnić po śmierci współmałżonka?
4. Czy po zgonie współmałżonka trzeba niezwłocznie załatwić sprawy związane z nabyciem prawa do spadku?
5. Czy można kupić mieszkanie od Spółdzielni?
6. Czy Spółdzielnia wynajmuje mieszkania?
7. Na jakie zadania modernizacyjne i remontowe mieszkania jest wymagana zgoda Spółdzielni?