Wykaz telefonów

Centrala

Sekretariat

tel. 76 852 07 00

tel. 76 852 07 05

fax 76 852 07 36

Pogotowie Awaryjne

Sprawy dot. opłat za mieszkania

(po godzinie 15 i w dni wolne od pracy; w pozostałym czasie usterki i inne kwestie techniczne należy zgłaszać administracjom osiedlowym)

tel. 994

tel. 76 831 28 27

tel. 76 852 06 24

Osiedla Kopernik C, Piastów Śl. B – tel. 76 852 07 53

Osiedla Kopernik A, Hutnik – tel. 76 852 07 54

Osiedla Chrobry, Piastów Śl. A – tel. 76 852 07 55

Osiedla Śródmieście, Kopernik B – tel. 76 852 07 56

Sprawy dotyczące rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych

Sprawy dotyczące kosztów sądowych i komorniczych. Windykacja

tel. 76 852 07 51

tel. 76 852 07 52

Dział członkowsko – mieszkaniowy

W sprawach opłat za wodę:

tel. 76 852 07 80

tel. 76 852 07 81

Osiedle Hutnik, Chrobry, Kopernik A – tel. 76 852 07 76

Osiedle Kopernik C, Śródmieście, Piastów Śl. B – tel. 76 852 07 66

Osiedle Kopernik B, Piastów Śl. A – tel. 76 852 07 75

W sprawach sądowych i komorniczych (dot. wody)

Administracje osiedlowe

(m.in. zgłaszanie awarii i usterek – w godzinach pracy Spółdzielni)

tel. 76 852 07 77

Os. Śródmieście – 76 852 08 10

Os. Hutnik – 76 852 08 20

Os. Chrobry – 76 852 08 30

Os. Kopernik A – 76 852 08 40

Os. Kopernik B – 76 852 08 50

Os. Kopernik C – 76 852 08 60

Os. Piastów Śl. A ­- 76 852 08 70

Os. Piastów Śl. B – 76 852 08 80

Zespół do spraw lokali użytkowych

Dział eksploatacji

tel. 76 852 07 96

tel. 76 852 07 82

Dział organizacyjny

Dział wspólnot mieszkaniowych

tel. 76 852 07 07

tel. 76 852 07 27

Stanowisko ds. informacji społecznej

Stanowisko ds. inwestycji i środków pomocowych

tel. 76 852 07 08

tel. 76 852 07 18