Wykaz telefonów

Centrala

tel. 76 852 07 00

 

Sekretariat

tel. 76 852 07 05

fax 76 852 07 36

 

Sprawy dot. opłat za mieszkania:

Osiedle Śródmieście, Kopernik B – tel. 76 852 07 56

Osiedle Hutnik, Kopernik A – tel. 76 852 07 53

Osiedle Chrobry, Piastów Śl. A – tel. 76 852 07 55

Osiedle Kopernik C, Piastów Śl. B – tel. 76 852 07 54

 

Sprawy dotyczące rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych

tel. 76 852 07 51

 

Sprawy dotyczące kosztów sądowych i komorniczych. Windykacja

tel. 76 852 07 52

 

Dział członkowsko – mieszkaniowy

tel. 76 852 07 80, tel. 76 852 07 81

 

Dział eksploatacji

tel. 76 852 07 82

 

Zespół do spraw lokali użytkowych

tel. 76 852 07 96

 

W sprawach opłat za wodę:

Osiedle Hutnik, Chrobry, Kopernik A – tel. 76 852 07 76

Osiedle Kopernik C, Śródmieście, Piastów Śl. B – tel. 76 852 07 66

Osiedle Kopernik B, Piastów Śl. A – tel. 76 852 07 75

 

W sprawach sądowych i komorniczych (dot. Wody)

tel. 76 852 07 77

 

 Dział organizacyjno-prawny

tel. 76 852 07 07

 

Starszy specjalista ds. informacji społecznej

Mateusz Kowalski – 76 852 07 08

 

POGOTOWIE AWARYJNE

tel. 994

tel. 76 831 28 27

tel. 76 852 06 24