Rozmiar: 14988 bajtów
Rozmiar: 678 bajtów

Serdecznie witamy na stronach  SM NADODRZE

 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie działa od 1963 r., kiedy to w dniu 12 listopada 1963 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie, na którym między innymi: uchwalono statut spółdzielni, określono plan jej działalności oraz dokonano wyboru Rady Spółdzielni.

Od 1990 roku działalnością Spółdzielni kieruje trzyosobowy Zarząd w składzie:

1) Mirosław Dąbrowski - prezes
2) Jerzy Zimny - vice prezes

3) Zdzisław Kuźniak - vice prezes

Istotą działalności spółdzielni mieszkaniowej jest zrzeszanie się osób zainteresowanych wspólnym działaniem na rzecz zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Realizując tę zasadę Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nadodrze" w Głogowie posiada zasoby mieszkaniowe     o łącznej powierzchni użytkowej 803 757,94m2 obejmujące                     14 710 mieszkań o pow.763 197,02 m2 oraz lokale usługowe i garaże   o łącznej  powierzchni 32 493,5 m2.                                       Spółdzielnia Mieszkaniowa objęła również w administrowanie   wspólnoty mieszkaniowe.

Skład Rady Nadzorczej SM "Nadodrze"

MARIUSZ MICHNIKOWSKI - przewodniczący

ARTUR SZLEMPO - z-ca przewdoniczącego

WIESŁAW LECZYCKI - sekretarz rady

WOJCIECH SIENKIEWICZ

JAN CIEŚLIK

BOGUMIŁ GAŁĘZIOWSKI

EDWARD POWROŹNIK

JERZY ROSA

MARIAN ŻOŁUBAK 

JERZY REDZICKI

JANUSZ SZEWC

ADAM JASIŃSKI

LEOKADIA KARWAT

JOLANTA KUCZKOWSKA

KRZYSZTOF KANIA

ZBIGNIEW TOMCZYK

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nadodrze" jest jedną z największych  spółdzielni mieszkaniowych w Polsce.

Galeria zdjęć: (kliknij na zdjęciu)


 


Lokal na bankiet, komunie, szkolenie.