Wakacyjna Praca dla Młodych

Wakacyjna Praca dla Młodych w Głogowie

Wakacyjna Praca dla Młodych – RekrutacjaInformacja dla uczestników programuLista uczestników

Rekrutacja do programu odbędzie się 19 czerwca 2018 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w godzinach 14-16. Rekrutacja odbywać się będzie na zasadach losowania. Każdy chętny wypełnia na miejscu kartę zgłoszeniową, na której wpisuje swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu. O godz. 16 nastąpi losowanie uczestników programu.

W programie mogą wziąć udział osoby, które w dniu 1 lipca będą miały skończone 16 lat. Górna granica wieku to 20 lat. Uczestnik programu musi być mieszkańcem Gminy Miejskiej Głogów i być uczniem lub studentem (posiadać aktualną legitymację szkolną lub studencką lub mieć zaświadczenie ze szkoły o byciu uczniem/studentem).

Program będzie realizowany w dniach 2-27.07.2018 roku w dwóch dwutygodniowych turnusach. W każdym z nich weźmie udział zbliżona liczba uczestników, dla których wcześniej zostanie przeprowadzone szkolenie BHP.

Pierwszy turnus Wakacyjnej Pracy odbędzie się w terminie 2-13 lipca, drugi w terminie 16-27 lipca. Szkolenia BHP dla oby turnusów odbędą się 26 czerwca.

Uczestnicy będą zobowiązani do przestrzegania regulaminu „Wakacyjnej Pracy dla Młodych”, który dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni.

Wszyscy uczestnicy, bez względu na to, czy są na liście głównej czy rezerwowej, muszą do 22 czerwca dostarczyć do Spółdzielni komplet dokumentów:

Proszę o czytelne wypełnianie dokumentów.

Rodzic lub opiekun musi dostarczyć zgodę na pracę dziecka osobiście do siedziby Spółdzielni (Al. Wolności 19, pokój nr 34) lub do dowolnej Administracji Osiedlowej w terminie do 27 czerwca 2018 r.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów w podanym terminie spowoduje wykreślenie uczestnika z listy.

W dokumentach znajduje się wzór umowy, która będzie do podpisania w pierwszym dniu pracy. Wzoru nie trzeba wypełniać, oddawać, podpisywać.

Każdy wylosowany uczestnik musi odbyć szkolenie BHP. Odbędzie się ono 26 czerwca w salce przy ul. Rycerskiej 17 C (Osiedle Piastów Śl. A). O godzinie 9.00 szkolenie dla osób z pierwszego turnusu i rezerwowych, o godzinie 11.00 dla osób z drugiego turnusu. Obecność obowiązkowa.

Pierwszy turnus zaczyna pracę 2 lipca o godzinie 7.00. Drugi turnus startuje 16 lipca o godz. 7.00. Podział na poszczególne osiedla zostanie dokonany na szkoleniu BHP.

Lista uczestników Wakacyjnej Pracy dla Młodych w kolejności alfabetycznej z podziałem na dwa turnusy. Podział na osiedla zostanie podany podczas szkolenia BHP.

/ze względu na nieczytelne wypełnienie niektórych zgłoszeń, mogą występować pomyłki w nazwiskach; dla większej weryfikacji podano ostatnie trzy cyfry numeru telefonu/

I TURNUS I REZERWOWI

Nazwisko i imię

Końcówka numeru telefonu

Babieracka Klaudia

342

Badecki Szymon

243

Banaś Karina

048

Bednarski Krzysztof

733

Chorążak Patrycja

715

Dąbrowski Marcin

526

Dudek Karol

369

Fijałkiewicz Andrzej

346

Gluza Paulina

836

Gomułka Mateusz

513

Grouz Martyna

671

Gwoździk Kacper

414

Jung Aleksandra

531

Juszczak Paulina

852

Kaczmarek Klaudia

047

Kaczmarek Piotr

873

Kajrys Paweł

151

Karpiel Alicja

012

Konieczna Weronika

114

Koprowska Angelika

107

Kościk Oliwia

489

Kruszyna Wojciech

051

Kubicz Dominik

056

Majkowski Szymon

847

Malski Paweł

110

Markowska Martyna

530

Marszałek Dominika

140

Matysiak Kinga

401

Mędrek Piotr

538

Michałowski Marcin

243

Nestorowski Kamil

535

Nowak Julia

918

Nyczko Julia

364

Paraszczuk Mateusz

911

Pikuła Martyna

869

Potomski Mateusz

377

Ratajczak Mateusz

994

Sienkiewicz Alicja

317

Sołecki Kornel

574

Struzik Piotr

822

Synowiec Dominik

215

Szałagan Klaudia

544

Sznajder Patrycja

652

Szuster Marcin

948

Uchal Piotr

378

Urbanowicz Natalia

275

Wawrzyniak Mikołaj

469

Włodarczyk Michał

658

Woźniak Jakub

522

Ziober Patryk

907

Żywina Zuzanna

853

II TURNUS

Nazwisko i imię

Końcówka numeru telefonu

Ałdaś Marcel

264

Bassarab Daniel

578

Błaszczyk Rafał

772

Buczek Piotr

610

Czajkowski Oskar

120

Czekaj Julia

104

Derkacz Dominik

817

Dominiak Barbara

068

Galak Hubert

509

Gałka Katarzyna

330

Garduła Paweł

621

Górny Konrad

464

Jędruszczak Kacper

901

Kaczmarek Gabriel

002

Kaczmarek Magdalena

870

Kołek Filip

566

Kowalczuk Oliwia

008

Kubiak Bartosz

718

Kusiołek Konrad

151

Lipska Dominika

556

Makowski Oskar

045

Man Martyna

811

Mazur Mikołaj

519

Merda Szymon

619

Nowicki Hubert

625

Nyk Aleksandra

588

Olczak Marcel

980

Patera Maja

788

Podejma Maja

765

Przybylska Joanna

481

Puch Sandra

199

Pytel Oliwier

565

Stanik Mariusz

045

Staniszewski Marek

914

Starczewska Maja

070

Suma Klaudia

636

Szestakow Anna

250

Szrader Kacper

409

Szulc Wiktoria

902

Szumski Kamil

583

Szymańska Magdalena

855

Tomczyk Dawid

270

Turek Kinga

052

Wolska Klaudia

745

Woźnica Konrad

828

Wylczyk Alan

407

Zahorski Bartosz

372

Osoba odpowiedzialna za program:

Mateusz Kowalski

tel. 76 852 07 08 lub 516 283 827

e-mail: media@smnadodrze.pl

Kontakt tylko w godzinach pracy Spółdzielni.