Wakacyjna Praca dla Młodych

Wakacyjna Praca dla Młodych w Głogowie

Wakacyjna Praca dla Młodych – RekrutacjaInformacja dla uczestników programuLista uczestników

Kiedy będzie realizowany program?

Program będzie realizowany w dniach 1-26.07.2019 r. w dwóch dwutygodniowych turnusach. Pierwszy turnus rozpocznie się 1 lipca i potrwa do 12 lipca. Drugi turnus rozpocznie się 15 lipca i zakończy 26 lipca.

Kto może zgłosić się do programu?

W programie mogą wziąć udział osoby, które w dniu 1 lipca 2019 będą miały skończone 16 lat. Górna granica wieku to 20 lat. Uczestnik programu musi być mieszkańcem Gminy Miejskiej Głogów i być uczniem lub studentem (posiadać aktualną legitymację szkolną lub studencką lub mieć zaświadczenie ze szkoły o byciu uczniem/studentem).

Jak można zgłosić się do programu?

Rekrutacja do programu odbędzie się 17 czerwca, w godz. 13.00 – 14.30. w Młodzieżowym Centrum Kultury MAYDAY. Każdy chętny wypełnia kartę zgłoszeniową, na której wpisuje swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu. Karty zgłoszeniowe będą dostępne na miejscu w czasie rekrutacji lub można je pobrać ze strony. Losowanie uczestników rozpocznie się o godz. 14.30. Lista uczestników będzie dostępna na stronie www.smnadodrze.pl.

Wylosowani uczestnicy będą zobowiązani do odbycia szkolenia z zakresu BHP, które odbędzie się 18 czerwca w sali przy ul. Rycerskiej 17C (Osiedle Piastów Śl. A). Pierwszy turnus rozpocznie szkolenie o godz. 12.00, drugi o godz. 14.00. Obecność obowiązkowa. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają wykaz dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy.

Jaki są warunki pracy i płacy?

Zadania dla uczestników to przede wszystkim proste prace konserwatorskie i pielęgnacja terenów zielonych należących do SM Nadodrze i Gminy Miejskiej Głogów. W razie pogody niesprzyjającej pracom na zewnątrz uczestnicy będą wykonywać prace porządkowe w budynkach mieszkalnych oraz drobne prace biurowe w administracjach SM. Każdy uczestnik otrzyma koszulkę z logo programu, czapkę, wodę pitną i rękawice ochronne do pracy. Wynagrodzenie za przepracowanie 47 godzin w ciągu dwóch tygodni wyniesie 705 zł brutto.

 

Osoba odpowiedzialna za program:

Mateusz Kowalski

tel. 76 852 07 08 lub 516 283 827

e-mail: media@smnadodrze.pl

Kontakt tylko w godzinach pracy Spółdzielni.