Remont instalacji elektrycznej

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 24.06.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów + Administracja Osiedla „Hutnik” ul. Budowlanych 8 zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na:

Remont instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym przy ul. Obrońców Pokoju 1.

Termin realizacji do 15.12.2020 r.

  1. Oferty należy składać do dnia 08.07.2020 r. do godz. 12.00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów.
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.07.2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów.
  3. Warunki Zamówienia (W.Z.) dostępne są w wersji cyfrowej. W celu pobrania W.Z. należy dokonać rejestracji na platformie „przetargi”. Aby dokonać rejestracji należy wysłać prośbę o przekazanie W.Z. pod adres przetargi@smnadodrze.pl z podaniem następujących danych: tytuł przetargu, nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobranie W.Z. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.
  4. Wadium na w/w prace wynosi 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset zł 00/100), które należy wpłacić na konto wskazane w W.Z. do dnia 08.07.2020 r.
    Dodatkowe informacje dostępne są w Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” ul. Sikorskiego 48 tel. +48 76 852 07 23, których udzieli Sebastian Tryka.