Zawiadomienie

OGŁOSZENIE

Głogów, 5 września 2017 r.

Administracja Osiedla ,.Hutnik” Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Nadodrze” w Głogowie działając na podstawie art. 83, ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (t j. Dz. U. z 2016 poz. 2134 z późniejszymi zmianami), informuje mieszkańców Nieruchomości nr 10, położonej w Głogowie przy ulicy Niedziałkowskiego 4a-,1c, 6a-6c i 8-8f, na działce o  nr geodezyjnym 164 w obrębie Hutnik, o zamiarze  złożenia w Urzędzie Miejskim w Głogowie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie jodły pospolitej o obwodzie 74 cm zmierzonym na wysokości 130 cm nad ziemią, rosnącej przy ul. Niedziałkowskiego 8f

Pobierz pełną treść zawiadomienie