Lokale użytkowe do wynajęcia

OGŁOSZENIE

Głogów, 07.08.2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” al. Wolności 19 67- 200 Głogów

POSIADA LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA

 

Osiedle „Śródmieście”

przy ul.

Aleja Wolności 19

pow. użytkowa 115,40 m²

Aleja Wolności 19

pow. użytkowa 167,60 m²

 

Osiedle „Hutnik”

przy ul.

Długosza 19

pow. użytkowa 68,50 m²

 

Osiedle „Chrobry”

przy ul.

G. Morcinka 8

pow. użytkowa 471,80 m2

G. Morcinka 8

pow. użytkowa 138,40 m2

Słowiańska 11 a

pow. użytkowa 39,60 m2

Armii Krajowej 22-24

 pow. użytkowa 22,40 m2

Osiedle „Kopernik A”

przy ul.

Perseusza 2

pow. użytkowa 228,00 m²

 

Osiedle „Piastów Śląskich A”

przy ul.

Budziszyńska 1D

pow. użytkowa 47,90 m2

Henryka Pobożnego 1-3

pow. użytkowa 80,40 m²

Osiedle „Piastów Śląskich B”

przy ul.

Jagiellońskiej 25 a

pow. użytkowa 72,90 m²

Jagiellońskiej 29 a

pow. użytkowa 67,00 m²

Jagiellońskiej 31 a

pow. użytkowa 45,60 m²

Jagiellońskiej 33 a

pow. użytkowa 88,60 m²

 

W ofercie należy podać:

  • wysokość czynszu za najem w formie ryczałtu /netto/

  • dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej

  • rodzaj prowadzonej działalności

 

Ofertę na najem lokalu należy złożyć w biurze /Kancelarii/ Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” al. Wolności 19 do dnia 25.08.2017 r. do godz. 12.00 wraz z załączonym dowodem wpłaty wadium w wysokości 500,00 zł.

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółdzielni:

BSW nr 93 8669 0001 0141 7450 2000 0036.

Wniesiona wpłata z tytułu wadium nie podlega oprocentowaniu.

W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przez oferenta wpłacone wadium przepada.

Pozostałe informacje można uzyskać w Zespole ds. Lokali Użytkowych i Dzierżaw Terenów.

Możliwość oglądania lokali na życzenie klienta po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

tel. 76 852 07-94 do 96

tel. kom. 501-503-133

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.