Lokale użytkowe do wynajęcia

OGŁOSZENIE

Głogów, 15.11.2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” al. Wolności 19 67- 200 Głogów

POSIADA LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA

 

Osiedle „Śródmieście”

przy ul.

Aleja Wolności 19

pow. użytkowa 115,40 m²
istnieje możliwość podziału lokalu na dwa.

Aleja Wolności 19

pow. użytkowa 167,60 m²

Osiedle „Chrobry”

przy ul.

G. Morcinka 8

pow. użytkowa 471,80 m2

G. Morcinka 8

pow. użytkowa 259,10 m2

G. Morcinka 8

pow. użytkowa 138,40 m2

Osiedle „Kopernik A”

przy ul.

Perseusza 2

pow. użytkowa 228,00 m²

 

Osiedle „Piastów Śląskich A”

przy ul.

Królewska 3c

pow. użytkowa 30,30 m2

Królewska 3c

pow. użytkowa 20,40 m2

Królewska 3e

pow. użytkowa 37,00 m2

Królewska 25

pow. użytkowa 18,90 m2

Henryka Pobożnego 1-3

pow. użytkowa 80,40 m²

Królowej Jadwigi 5

pow. użytkowa 17,80 m2

Osiedle „Piastów Śląskich B”

przy ul.

Jagiellońskiej 25 a

pow. użytkowa 72,90 m²

Jagiellońskiej 25

pow. użytkowa 103,50 m²

Jagiellońskiej 29 a

pow. użytkowa 67,00 m²

Jagiellońskiej 33 a

pow. użytkowa 88,60 m²

 

W ofercie należy podać:

  • wysokość czynszu za najem w formie ryczałtu /netto/

  • dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej

  • rodzaj prowadzonej działalności

 

Ofertę na najem lokalu należy złożyć w biurze /Kancelarii/ Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” al. Wolności 19 do dnia 30.11.2017 r. do godz. 15.00 wraz z załączonym dowodem wpłaty wadium w wysokości 500,00 zł.

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółdzielni:

BSW nr 93 8669 0001 0141 7450 2000 0036.

Wniesiona wpłata z tytułu wadium nie podlega oprocentowaniu.

W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przez oferenta wpłacone wadium przepada.

Pozostałe informacje można uzyskać w Zespole ds. Lokali Użytkowych i Dzierżaw Terenów.

Możliwość oglądania lokali na życzenie klienta po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

tel. 76 852 07-94 do 96

tel. kom. 501-503-133

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.