22.06.2018 | Aktualności

Zmiany w sposobie dostarczania korespondencji do lokatorów

Zmiany w sposobie dostarczania korespondencji do lokatorów

Od czerwca zawiadomienia o zmianie opłat za mieszkanie, rachunki za wodę oraz rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania będą dostarczane mieszkańcom w kopertach bezpośrednio do skrzynek pocztowych.

W przypadku podania adresu do korespondencji, innego niż adres lokalu, którego dotyczy zmiana, zawiadomienia będą wysyłane pocztą.

Z dniem 01 lipca 2018r. na podstawie Uchwały nr 119/V/2018 z dnia 29.05.2018r. w części budynków ulega zmiana wysokości zaliczki
na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania. Zmiana zaliczki wynika z analizy kosztów zużycia energii cieplnej w ostatnich trzech sezonach grzewczych oraz przyjętych założeń, dotyczących ustalania wysokości zaliczki miesięcznej, zawartych w §16 Regulaminu rozliczania kosztów za centralne ogrzewanie, przygotowanie i dostarczenie cieplej wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „NADODRZE” w Głogowie. Zawiadomienia z powyższego tytułu zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych w miesiącu czerwcu 2018 r.