22.01.2020 | Aktualności

Zmiana opłat za wodę

Pamiętaj o zakręceniu wody

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. wszyscy odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków będą rozliczani za dostarczoną wodę  i odprowadzane ścieki wg cen i stawek opłat ujętych w taryfie obowiązującej na terenie Gminy Miejskiej w Głogowie (Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 15 maja 2018r.).

Treść Decyzji dostępna jest na stronie: www.pwik.glogow.pl

Mając na uwadze powyższe w okresie od 01.01.2020 r. do 31.05.2021 r. będą obowiązywały następujące opłaty:

 

 

Wyszczególnienie

 

 

J.m.

Ceny brutto obowiązujące:

w okresie od 01.01.2020 do 31.05.2020

w okresie od 01.06.2020 do 31.05.2021

Woda

1 m3

5,44

5,65

Ścieki sanitarne

   1 m3

5,89

6,09

Razem woda i ścieki

   1 m3

11,33

11,74

Opłata abonamentowa za gotowość
(miesięcznie od lokalu)

   1 szt.

6,64

6,75

 

Jednocześnie informujemy, że w związku z wdrożeniem nowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie od dnia  01 stycznia 2020 r. zmieni się wygląd (szata graficzna) rachunków za zużycie wody.

W razie jakichkolwiek wątpliwości informacje będą udzielane w Dziale Rozliczania Mediów, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, pok. 108,  tel. 76 85 20 777.