08.11.2019 | Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zwołuje w dniu 03 grudnia 2019 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie, którego obrady odbędą się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Gomółki 43 na Osiedlu Kopernik C o godz. 16.00. Szczegółowy w załączonym zawiadomieniu.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia (plik PDF)