05.10.2018 | Aktualności

Zakaz samowolnego rozwieszania plakatów

Zakaz samowolnego rozwieszania plakatów

Gablota informacyjna w klatce schodowej jednego z naszych budynków została uszkodzona – wyłamano zamek – i zamieszczono w niej materiały wyborcze jednego z komitetów wyborczych. Zgłoszenie otrzymaliśmy dziś od jednego z mieszkańców.

W związku z tym przypominamy, że nie ma zgody na samowolne rozwieszanie plakatów wyborczych w budynkach zarządzanych przez SM Nadodrze. Zakaz ten dotyczy też całego mienia spółdzielni, tj. elewacji budynków, drzwi, ogrodzeń, trafostacji, garaży itp. Plakaty naklejane niezgodnie z prawem będę zdejmowane i odsyłane do komitetów wraz z fakturą obciążającą kosztami związanymi z ich usunięciem.

Rozwieszanie plakatów/bilbordów na terenie zarządzanym przez SM Nadodrze jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody zarządu spółdzielni.

Komitety mogą też wrzucać materiały wyborcze do skrzynek pocztowych lub umieszczać je w kieszeniach na ulotki, które znajdują się przy wejściach do klatek schodowych.