11.10.2017 | Aktualności

Przetargi UE

Zadbajmy o dopływ świeżego powietrza w naszych mieszkaniach

Powietrze znajdujące się w pomieszczeniach mieszkalnych jest stale zanieczyszczane przez oddziaływanie różnych czynników m.in. przez wilgoć (oddychanie, gotowanie, suszenie, kapiel), dwutlenek węgla (oddychanie, spalanie gazu), szkodliwe związki pochodzące od elementów wbudowanych oraz wyposażenia mieszkania (dywany, meble). Powietrze zanieczyszczone może być szkodliwe dla zdrowia i sprzyjać rozwojowi grzybów. Zbyt duża wilgotność powietrza może skutkować wykraplaniem się wody na ścianach zewnętrznych, powodując ich degradację oraz spadek izolacyjności cieplnej. Aby temu przeciwdziałać, należy zapewnić sprawną wentylację, czyli dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia oraz możliwość wypływu zużytego powietrza na zewnątrz. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, strumień powietrza zewnętrznego doprowadzonego do pomieszczeń powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w lokalach mieszkalnych ilość powietrza powinna wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejsza niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym. Stały napływ świeżego powietrza powinien w nowych, szczelnych oknach odbywać się przez nawiewniki (higronawiewniki) zamontowane na stolarce okiennej i drzwiowej. Wcześniejsze rozwiązania dotyczące napływu powietrza do pomieszczeń takie jak wycięcie fragmentów przylg okiennych czy też funkcja „rozszczelnienia” skrzydeł okiennych nie są idealne. Napływ powietrza realizowany tymi metodami jest zależny od użytkowników, co może skutkować brakiem wentylacji i wzrostem zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowym negatywnym czynnikiem jest to, że nie ma możliwości regulacji napływu powietrza do mieszkania. Ponadto przy silnych wiatrach wtłaczane powietrze przez nieszczelności w stolarce okiennej może wywoływać słyszalny świst powietrza. Zastosowanie nawiewników okiennych np. akustycznych nawiewników higrosterowanych, umożliwia wymianę powietrza dostosowaną do potrzeb, zwiększenie komfortu akustycznego oraz użytkowanie bezobsługowe. Ponadto bardzo ważne jest zapewnienie dopływu powietrza do każdego mieszkania, ponieważ w naszych budynkach mamy zbiorcze kanały wentylacji grawitacyjnej i zakłócenie nawiewu w jednym mieszkaniu wpływa negatywnie na pracę całego układu wentylacyjnego.

Powietrze znajdujące się w pomieszczeniach mieszkalnych jest stale zanieczyszczane przez oddziaływanie różnych czynników m.in. przez wilgoć (oddychanie, gotowanie, suszenie, kapiel), dwutlenek węgla (oddychanie, spalanie gazu), szkodliwe związki pochodzące od elementów wbudowanych oraz wyposażenia mieszkania (dywany, meble). Powietrze zanieczyszczone może być szkodliwe dla zdrowia i sprzyjać rozwojowi grzybów. Zbyt duża wilgotność powietrza może skutkować wykraplaniem się wody na ścianach zewnętrznych, powodując ich degradację oraz spadek izolacyjności cieplnej.

Aby temu przeciwdziałać, należy zapewnić sprawną wentylację, czyli dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia oraz możliwość wypływu zużytego powietrza na zewnątrz. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, strumień powietrza zewnętrznego doprowadzonego do pomieszczeń powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w lokalach mieszkalnych ilość powietrza powinna wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejsza niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym. Stały napływ świeżego powietrza powinien w nowych, szczelnych oknach odbywać się przez nawiewniki (higronawiewniki) zamontowane na stolarce okiennej i drzwiowej.

Wcześniejsze rozwiązania dotyczące napływu powietrza do pomieszczeń takie jak wycięcie fragmentów przylg okiennych czy też funkcja „rozszczelnienia” skrzydeł okiennych nie są idealne. Napływ powietrza realizowany tymi metodami jest zależny od użytkowników, co może skutkować brakiem wentylacji i wzrostem zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowym negatywnym czynnikiem jest to, że nie ma możliwości regulacji napływu powietrza do mieszkania. Ponadto przy silnych wiatrach wtłaczane powietrze przez nieszczelności w stolarce okiennej może wywoływać słyszalny świst powietrza.

Zastosowanie nawiewników okiennych np. akustycznych nawiewników higrosterowanych, umożliwia wymianę powietrza dostosowaną do potrzeb, zwiększenie komfortu akustycznego oraz użytkowanie bezobsługowe. Ponadto bardzo ważne jest zapewnienie dopływu powietrza do każdego mieszkania, ponieważ w naszych budynkach mamy zbiorcze kanały wentylacji grawitacyjnej i zakłócenie nawiewu w jednym mieszkaniu wpływa negatywnie na pracę całego układu wentylacyjnego.

Więcej informacji na temat montażu nawiewników można uzyskać w Wydziale Usług Technicznych pod numerem telefonu 76 852 06 60.