31.01.2020 | Aktualności

Z instalacją gazową nie ma żartów

Z instalacją gazową nie ma żartów

Każdego roku pracownicy Centrum Technicznego Spółdzielni powinni przynajmniej raz skontrolować stan instalacji gazowej w każdym z blisko 15 tysięcy mieszkań będących w zasobach SM. Niestety co roku nie udaje się dotrzeć do kilkuset mieszkań, które w takiej sytuacji stają się potencjalnym źródłem zagrożenia.

Ustawodawca w rozdziale 6 Prawo Budowlane art. 61 i 62 zobowiązuje właścicieli oraz zarządców budynków do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z określonymi przepisami, gdzie podstawowym obowiązkiem jest wykonywanie okresowego, co najmniej raz w roku przeglądu instalacji gazowej. W związku z tym, że nasi pracownicy mają do skontrolowania 15 tysięcy mieszkań, takie kontrole trwają cały rok według przygotowanego wcześniej harmonogramu. Najważniejszym etapem corocznego przeglądu jest wizyta w mieszkaniach. Osoba dokonująca kontroli musi ocenić stan instalacji gazowej, stan odbiorników gazu, jak również stwierdzić drożność instalacji wentylacyjnej.

Zgodnie w Wytycznymi Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie wykonuje uproszczoną próbę szczelności, której zadaniem jest precyzyjne określenie wycieku gazu w litrach na godzinę w danym budynku. Jeżeli taki wyciek nie zostanie stwierdzony, można mówić o praktycznie stuprocentowej pewności, że instalacja w budynku jest szczelna. Gorzej, jeśli wyciek w instalacji zostanie stwierdzony, w skontrolowanych lokalach nie odnotowano usterek, a do kilku mieszkań nie udało się wejść. Należy wtedy podejrzewać, że w jednym z nich instalacja jest wadliwa. W takim wypadku pozostaje natychmiastowe dostanie się do mieszkania i usunięcie nieszczelności. Możliwe jest nawet wezwanie straży pożarnej i przy jej pomocy wejście do lokalu.

W interesie wszystkich użytkowników lokali powinno być umożliwienie okresowych kontroli, by zapewnić bezpieczeństwo użytkowania budynku, ale też ze względu na odpowiedzialność karną, grożącą za niedopełnienie tego obowiązku.

Niestety nie wszyscy lokatorzy mają taką świadomość. Co roku nie udaje się dokonać kontroli w około 3-4% mieszkań (czyli w kilkuset mieszkaniach). Wielu lokatorów z zasady nikogo nie wpuszcza do swych mieszkań. Są adresy, pod które kontrolerzy udają się wielokrotnie w ciągu roku i niestety bez skutku. Jeśli czyjaś obecność w danym dniu jest niemożliwa, można umówić się na inny termin kontroli, dzwoniąc pod numer podany na ogłoszeniu o planowanym przeglądzie. Można też udostępni
mieszkania przy udziale członków rodziny lub sąsiadów.

Dużym problemem jest brak wiedzy o wymogach bezpieczeństwa u użytkowników i ekip budowalnych. Podczas dokonywania przeglądów często spotykamy nieprawidłowości wynikające z nieznajomości przepisów, czy źle przeprowadzonych remontów i modernizacji instalacji gazowej, które stwarzają zagrożenie pożarowe, śmiertelnego zaczadzenia, zatrucia lub wybuchu. Przyczyny to najczęściej wadliwy montaż: podgrzewaczy wody, wentylatorów mechanicznych, rur odprowadzających spaliny, okapów kuchennych. Często w zaleceniach pokontrolnych nasi pracownicy podają: przeczyszczenie kratek wentylacyjnych, zdemontowanie wentylatorów w kratkach, umożliwienie dostępu do zaworów odcinających, zdemontowanie zabudowy instalacji gazowej lub taką przebudowę, by instalacja była wentylowana. Naszym służbom można zlecić usunięcie takich usterek.

Co robić, gdy wyczujemy w mieszkaniu gaz? Po pierwsze nie panikować. Należy niezwłocznie otworzyć wszystkie okna, by wywietrzyć pomieszczenie. W tym czasie nie można zapalać ognia, włączać światła i uruchamiać jakichkolwiek urządzeń elektrycznych. W miarę możliwości należy zakręcić zawór gazu w mieszkaniu. Na koniec koniecznie trzeba wezwać Pogotowie Awaryjne (tel. 994), Pogotowie Gazowe (tel. 992) lub Straż Pożarną (tel. 112).

Warto podkreślić, że jedynie odpowiedzialne podejście mieszkańców do tematu związanego z corocznymi przeglądami instalacji gazowej pozwoli uniknąć niebezpiecznych sytuacji w przyszłości.