10.06.2015 | Aktualności

Wyjeżdżasz na dłuższy urlop? Pamiętaj o zakręceniu wody

Pamiętaj o zakręceniu wody

Z uwagi na cykliczny sposób rozliczania zużycia wody prosimy wszystkich użytkowników lokali, którzy planują dłuższą nieobecność, o niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Administrację Osiedla lub Dział Rozliczania Wody. Prosimy również o zamknięcie zaworów dopływu wody, co zapobiegnie niekontrolowanemu wyciekowi.

Jeśli to tylko możliwe, prosimy o pozostawienie w Administracji swojego tymczasowego adresu kontaktowego lub dane i adres opiekuna lokalu. Takie informacje warto też przekazać Spółdzielni, gdy lokal jest niezamieszkiwany.

W/w informacje należy przekazywać w formie pisemnej mailem, faxem lub pocztą tradycyjną (wzory oświadczeń są dostępne poniżej).

Obsługa interesantów w Dziale Rozliczania Wody:

Poniedziałek 8.00-13.00

Wtorek 8.00-17.00

Środa dzień bez obsługi

Czwartek 8.00-13.00

Piątek 7.00-12.00

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:

Osiedle Śródmieście, Kopernik C, Piastów Śl. B – tel. 76 85 20 766

Osiedle Hutnik, Chrobry, Kopernik A – tel. 76 85 20 776

Osiedle Kopernik B, Piastów Śl. A – tel. 76 85 20 775

fax 76 85 20 736

e-mail: woda@smnadodrze.pl

 

Planując dłuższy wyjazd nie zapomnij:

  • o zamknięciu zaworów dopływu wody – zapobiegniesz niekontrolowanemu wyciekowi wody

  • o poinformowaniu Spółdzielni – unikniesz obciążeń wg średniodobowego zużycia wody oraz ryczałtu.