02.03.2020 | Aktualności

Wybory członków Rady Nadzorczej w trzech etapach

Wybory członków Rady Nadzorczej w trzech etapach

Przed nami wybory do Rady Nadzorczej. W tym roku mija trzyletni okres kadencji tego gremium, stąd potrzeba wybrania nowych członków rady. Organem, który zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych dokonuje wyboru, jest Walne Zgromadzenie Członków.

Cała Spółdzielnia, zgodnie ze Statutem, jest podzielona na osiem okręgów wyborczych, które swoim obszarem obejmują poszczególne osiedla. Każdy z okręgów będzie miał po dwóch reprezentantów w Radzie Nadzorczej. Proces wyborów odbywa się w trzech etapach, które przedstawione są na grafice:

 

Wybory członków Rady Nadzorczej w trzech etapach

 

Zgłaszanie kandydatów na członków RN będzie możliwe podczas Zebrań Wyodrębnionych Nieruchomości. Osoby, które chcą zostać kandydatem, winny uzyskać poparcie co najmniej 50 członków Spółdzielni ze swojego osiedla.

Następnie podczas Walnego Zgromadzenia, które odbywać się będzie w ośmiu częściach, nastąpi wyłonienie po trzech kandydatów do Rady z danego okręgu wyborczego.

Ostatnim etapem będą wybory podczas jednego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się jesienią. Wówczas członkowie Spółdzielni wybiorą spośród 24 kandydatów 16 członków Rady Nadzorczej wg zasady, że na każdy okręg wyborczy przypadnie dwóch kandydatów.

Szczegóły wyborów określa „Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie”