19.06.2020 | Aktualności

Wspólnie mieszkamy, wspólnie dbamy

Wspólnie mieszkamy, wspólnie dbamy

Jako mieszkańcy mamy obowiązek dbać o blok, podwórko czy całe osiedle, na którym mieszkamy. I nie chodzi tu tylko o zachowanie czystości. Wspólne dbanie o otoczenie ma zdecydowanie szersze znaczenie.

To wspólne dbanie wynika głównie ze specyfiki Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie większość lokatorów jest nie tylko właścicielem mieszkania, ale też współwłaścicielem budynku i terenu wokół niego. Zachowanie ładu i porządku jest więc w interesie każdego mieszkańca, bo jest to de facto „dbanie o swoje”.

Kiedy mówimy o trosce o miejsce zamieszkania, mamy przede wszystkim na myśli nie zaśmiecanie klatki schodowej i terenów zielonych wokół budynku oraz brak dewastacji i aktów wandalizmu. To jednak tylko drobna część zachowań, które możemy określić definicją dbania o wspólne mienie. Nasza troska powinna też objawiać się udziałem w zebraniach, czy zgłaszaniem w administracji usterek zauważonych w budynku. Dzięki temu mamy wpływ na to, co dzieje się na terenie naszej nieruchomości.

Innym działaniem, które na pewno wpłynie na komfort zamieszkiwania, jest sprzątanie po swoich pupilach. Niestety wielu właścicieli psów wciąż pozwala czworonogom na załatwianie potrzeb na trawnikach, pod oknami, przy placach zabaw czy chodnikach, a nawet na klatkach schodowych. Takie „pamiątki” są nie tylko nieestetyczne, ale mogą być też nośnikiem bakterii i pasożytów. Zgodnie z decyzją Gminy Miejskiej Głogów odchody zwierząt domowych powinny być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane. Warto więc wychodząc na spacer zabrać ze sobą woreczek, w który potem zapakujemy psie odchody i wyrzucimy do najbliższego boksu śmietnikowego.

Nagminnym zachowaniem, które nie ma nic wspólnego z dbaniem o miejsce zamieszkania, jest wyrzucanie śmieci przez okna i balkony, w tym żywności i niedopałków papierosów. Stwarza to zagrożenie dla przechodniów, może doprowadzić do pożaru albo stać się wabikiem dla gryzoni i owadów.

Ważnym aspektem troski o otoczenie jest stosowanie się do reguł segregacji odpadów. W ten sposób dbamy o środowisko, ale też nie narażamy siebie i sąsiadów na dodatkowe koszty związane z wywozem niesegregowanych śmieci.

Wyodrębniona nieruchomość to kilkuset mieszkańców, których łączy wspólne mienie. Zatem każdy powinien choć w minimalnym stopniu czuć odpowiedzialność za otoczenie. Dbanie o wspólne dobro to także utrzymywanie dobrych relacji z sąsiadami, czyli przede wszystkim nie zakłócanie ciszy nocnej oraz parkowanie tak, by nikomu nie utrudniać poruszania się.