15.04.2020 | Aktualności

Wprowadzamy ułatwienia dla przedsiębiorców

Wprowadzamy ułatwienia dla przedsiębiorców

Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze w Głogowie, podobnie jak większość firm w kraju, musi zmierzyć się ze skutkami pandemii, a co za tym idzie – spowolnieniem gospodarczym. Zadanie to jest tym trudniejsze, że sama nie znajduje się w grupie podmiotów, które mogą liczyć na pomoc rządową. Niemniej Zarząd Spółdzielni zdecydował o wprowadzeniu ułatwień dla przedsiębiorców najmujących lokale lub dzierżawiących tereny w naszych zasobach. Wierzymy, że wspólnie uda nam się przetrwać ten czas kryzysu i wkrótce powrócić do normalnego funkcjonowania.

Po pierwsze: wydłużyliśmy termin płatności należności z tytułu opłat za najem bądź dzierżawę o 14 dni począwszy od kwietnia 2020 do momentu ustania przyczyny warunkującej wprowadzenie ograniczeń działalności gospodarczej. Nie będziemy też naliczać odsetek za nieterminowe wpłaty.

Po drugie: Najemcy lokali oraz Dzierżawcy terenów znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze mają możliwość pisemnego ubiegania się o rozłożenie na raty należności z tytułu najmu i dzierżawy począwszy od marca 2020 do momentu ustania przyczyny warunkującej wprowadzenie ograniczeń działalności gospodarczej. Tym samym opłaty za miesiące postoju możemy uiścić w późniejszym okresie. Szczegóły tego rozwiązania będą ustalane indywidualnie z każdym najemcą.

Po trzecie: zmniejszamy miesięczną stawkę czynszu najmu i dzierżawy począwszy od miesiąca kwietnia 2020 do momentu ustania przyczyny warunkującej wprowadzenie ograniczeń działalności gospodarczej. Obniżka ma zastosowanie w stosunku do podmiotów prowadzących takiego rodzaju działalność, która na skutek Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 została zawieszona lub wyraźnie ograniczona. To rozwiązanie sprawi, że przedsiębiorcy będą zobowiązani do ponoszenia przede wszystkim kosztów niezależnych od Spółdzielni: eksploatacji, mediów i podatków.

Aktualne stawki zostały ujęte w fakturach VAT dotyczących miesiąca kwietnia. Faktury wraz z informacją o wszystkich ułatwieniach już są wysyłane do najemców.

Szczegółowych informacji na temat wprowadzonych ułatwień udziela Zespół ds. Lokali Użytkowych i Dzierżaw Terenów. Nr tel. 76 852 07 95 do 96 tel. kom. 501 503 133 lub e-mail: lokaleuzytkowe@smnadodrze.pl.