24.10.2018 | Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie działając na podstawie art. 83 § 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ( DZ.U. z 2018.845 t.j. z dnia 2018.05.08) oraz na podstawie § 14 ust.1 Statutu Spółdzielni zwołuje w dniu 15 listopada 2018r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.

 

Obrady odbędą się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Gomółki 43 na Osiedlu Kopernik C o godz.16.00

Pełna treść zawiadomienia do pobrania

Projekt uchwały do pobrania