30.05.2019 | Aktualności

Wakacyjna Praca dla Młodych po raz 14

Wakacyjna Praca dla Młodych Głogów

Już niebawem rozpocznie się kolejna edycja Wakacyjnej Pracy dla Młodych. Rekrutacja do programu zaplanowana jest na 17 czerwca w godz. 13.00-14.30 w Młodzieżowym Centrum Kultury MAYDAY. Pierwszy turnus pracę na osiedlach rozpocznie 1 lipca, drugi – 15 lipca. Od lat program wspiera finansowo Gmina Miejska Głogów.

 

Program będzie realizowany w dniach 1-26.07.2019 r. w dwóch dwutygodniowych turnusach. W każdym z nich weźmie udział podobna liczba uczestników, dla których wcześniej zostanie przeprowadzone szkolenie BHP.

Uczestnicy: W programie mogą wziąć udział osoby, które w dniu 1 lipca 2019 będą miały skończone 16 lat. Górna granica wieku to 20 lat. Uczestnik programu musi być mieszkańcem Gminy Miejskiej Głogów i być uczniem lub studentem (posiadać aktualną legitymację szkolną lub studencką lub mieć zaświadczenie ze szkoły o byciu uczniem/studentem).

Wynagrodzenie: 705 zł brutto.

Każdy uczestnik ma zagwarantowane: koszulka z logo programu, czapka, woda i rękawice ochronne.

Zadania dla uczestników: Proste prace konserwatorskie i pielęgnacja terenów zielonych należących do SM Nadodrze i Gminy Miejskiej Głogów oraz drobne prace biurowe w poszczególnych jednostkach SM Nadodrze.

Rekrutacja: 17 czerwca, godz. 13.00 – 14.30. Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY. Rekrutacja do pracy odbywać się będzie na zasadach losowania. Każdy chętny wypełnia kartę zgłoszeniową, na której wpisuje swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu. Karty zgłoszeniowe będą dostępne na miejscu w czasie rekrutacji lub można je pobrać ze strony.

Losowanie uczestników rozpocznie się o godz. 14.30. Po nim uczestnicy dostaną dokumenty do wypełnienia.