19.09.2018 | Aktualności

U progu nowego sezonu grzewczego

U progu nowego sezonu grzewczego

Mamy za sobą rozliczenie kolejnego sezonu grzewczego. W najbliższych dniach mieszkańcy otrzymają pisma, w których informujemy o kosztach ogrzewania za miniony sezon. Ustalone na sezon grzewczy 2017/18 zaliczki w większości przypadków wystarczyły na pokrycie kosztów zakupu ciepła, pozostawiając pewne kwoty do zwrotu i te informacje macie Państwo na swoich rozliczeniach.

Co prawda obecnie na zewnątrz panują jeszcze letnie temperatury, ale już niebawem spodziewamy się ochłodzenia. Tym samym rozpoczniemy kolejny sezon grzewczy. Dlatego już dziś prosimy, by wszystkie głowice termostatyczne przy grzejnikach w mieszkaniu ustawić na maksymalną nastawę, czyli „5”. Jednocześnie prosimy, by zakończyć wszelkie prace wykonywane na instalacji centralnego ogrzewania.

Mając na uwadze fakt, że każdy sezon grzewczy podlega odrębnemu rozliczeniu oraz to, że na wysokość kosztów ogrzewania ma wpływ bardzo wiele elementów zależnych i niezależnych od nas, chcemy przypomnieć kilka podstawowych zasad, o których winniśmy pamiętać w okresie grzewczym.

Wpływ na koszty ogrzewania mamy w przypadku:

  1. Regulacji temperatury w lokalu poprzez nastawy termozaworów – grzejniki wyposażone są w zawory termostatyczne z głowicami, dzięki którym możemy regulować temperaturę w pomieszczeniach. Powinniśmy tak ustawiać nastawę głowicy, żeby subiektywnie odczuwana temperatura spełniała nasze oczekiwania, lecz bez niepotrzebnego przegrzewania pomieszczeń. Unikajmy dużych zmian nastawy głowicy, ponieważ gwałtowne schładzanie i szybkie podgrzewanie pomieszczeń wywołuje niepotrzebne straty ciepła. Pamiętajmy o tym, że ściany budynku kumulują ciepło, a skuteczna zmiana temperatury wymaga czasu.
  2. Wietrzenie pomieszczeń – krótko a intensywnie, z rozróżnieniem wietrzenia od wychłodzenia. Przy wietrzeniu nie zapominajmy o zamknięciu termozaworu. Zakręcone grzejniki mogą przy wietrzeniu zostać uruchomione przez głowice na zaworach. Jednak jest to minimalny przepływ, który nie ma istotnego znaczenia w ogólnym bilansie ciepła budynku, a przy okazji potwierdza sprawność zaworów, reagujących na przepływ zimnego powietrza.
  3. Zasłanianie lub zabudowy grzejników – najefektywniejsza praca systemu grzewczego jest wtedy, gdy grzejniki mogą emitować ciepło na pomieszczenie bez ograniczeń. Każdy element przed grzejnikiem ogranicza jego działanie. Zasłony lub kotary, zabudowy grzejników, meble dostawione do grzejników, nie mówiąc już o suszącym się praniu wpływają na skuteczność działania systemu grzewczego, a w praktyce zmuszają nas do ustawiania wyższej niż konieczna nastawy na głowicy zaworu w celu uzyskania oczekiwanej temperatury.

Czynnikami niezależnymi od nas są:

  1. Ceny energii cieplnej ustalane przez Dostawcę w oparciu o Taryfę zatwierdzaną przez Urząd Regulacji Energetyki
  2. Warunki pogodowe, temperatura, ilość dni słonecznych w zimie, siła i kierunek wiatru, wilgotność powietrza, długość sezonu grzewczego.

Przytoczone powyżej rady może brzmią dziecinnie, lecz ileż razy wszyscy łapiemy się na popełnieniu prozaicznych błędów w różnych dziedzinach życia. Prosimy również zgłaszać w Administracji Osiedla wszelkie zauważone usterki związane z działaniem grzejników i zaworów, jak chociażby „luźne” i niedokręcone głowice zaworów przy grzejnikach czy zapowietrzenia grzejników. Ma to istotny wpływ na zużycie ciepła w lokalu i węźle cieplnym.