23.02.2018 | Aktualności

Trwają prace nad nowym Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”

Trwają prace nad nowym Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie informuje, że ze względu na obowiązek dostosowania postanowień Statutu do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze trwają prace nad zmianami do Statutu Spółdzielni. Członkowie spółdzielni mogą w terminie do 16.03.2018 r. składać propozycje zmian do Statutu. Wnioski w formie pisemnej przyjmowane są w siedzibie spółdzielni przy Al. Wolności 19 w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój 44).