13.12.2018 | Aktualności

System grzewczy – automatyka i głowice

System grzewczy – automatyka i głowice

W sezonie zimowym lokatorzy często pytają o sposób działania systemu grzewczego. Pytania pojawiają się zwłaszcza wtedy, gdy na zewnątrz spadają lub wzrastają temperatury. Okazuje się wówczas, że przy nastawie głowicy na przykład na pozycję „3” jednego dnia grzejnik jest gorący, a następnego chłodny. Wpływa na to układ automatycznej regulacji, który ma za zadanie doprowadzić do budynku racjonalną ilość ciepła.

Od początku istnienia Spółdzielni podstawowym źródłem zakupu ciepła do naszych budynków jest ciepłownia w Hucie Miedzi. Poprzez sieć przesyłową czynnik grzewczy dostarczany jest do poszczególnych węzłów cieplnych ulokowanych w naszych budynkach. W węzłach cieplnych, poprzez system wymienników, energia cieplna dostarczana przez sieć przesyłową ogrzewa latem tylko ciepłą wodę użytkową, a zimą wodę i czynnik grzewczy w instalacji centralnego ogrzewania. Założeniem przy projektowaniu systemów grzewczych jest zapewnienie stałej temperatury w pomieszczeniach, zgodnej z oczekiwaniem mieszkańców. Aby temu sprostać, węzły cieplne obsługujące nasze budynki są wyposażone w system automatycznej regulacji, który steruje pracą urządzeń w celu dostarczenia właściwej ilości energii cieplnej w zależności od aktualnych warunków pogodowych. Urządzenia w węzłach cieplnych sterujące przepływem ciepła są zaprogramowane tak, aby reagować na bieżąco na zmianę temperatury na zewnątrz, zwiększając lub zmniejszając ilość dostarczanego na potrzeby centralnego ogrzewania ciepła. Do tego celu służą czujniki temperatury ulokowane na zewnątrz budynku, w miejscu, w którym wskazują dla budynku najbliższą faktycznej temperaturę w cieniu.

Podstawowe założenia układu automatycznej regulacji są następujące, jeżeli temperatura powietrza na zewnątrz budynku spada poniżej 15 °C, urządzenia węzła cieplnego włączają pracę wymienników i instalacja centralnego ogrzewania zaczyna rozprowadzać ciepło po budynku. Grzejniki zaczynają wtedy pracować. Tempo pracy urządzeń wzrasta wraz ze spadkiem temperatury na dworze. W sytuacji spadku temperatury poniżej minus 18 °C nasze węzły cieplne pracują na maksymalnych obrotach. Zasada ta działa w obie strony i przy wzroście temperatury praca węzła cieplnego jest stopniowo redukowana.

Dzięki takiemu sterowaniu możemy zapewnić racjonalną ilość ciepła bezpośrednio uzależnioną od warunków pogodowych.

Oczywiście automatyczna regulacja pracy węzła cieplnego zapewnia właściwe ogrzewanie budynku, lecz nie jest w stanie zagwarantować indywidualnego komfortu cieplnego w każdym mieszkaniu. Do tego celu służą zawory termostatyczne przy grzejnikach i głowice nimi sterujące. Głowice typu „K” montowane obecnie w naszych budynkach posiadają skalę regulacji od „2” do „5”. Przestawienie regulacji o jedną kreskę pomiędzy cyframi zmienia temperaturę o około 1 °C. Oczywiście wartość ta jest przybliżona i każdy mieszkaniec powinien wypracować własny indywidualny układ nastaw, odpowiadający oczekiwanemu komfortowi cieplnemu.

 

System grzewczy – automatyka i głowice