Uchwały i decyzje

 

Rada Nadzorcza

Lustracja SM „Nadodrze”

Walne Zgromadzenie Członków

2018 rok

Uchwała nr 34 Rady Nadzorczej z dnia 22 listopada 2018 r.

Uchwały nr 33 Rady Nadzorczej z dnia 27 września 2018 r.

Uchwały nr 30-32 Rady Nadzorczej z dnia 28 czerwca 2018 r.

Uchwały nr 28-29 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2018 r.

Uchwały nr 24-27 Rady Nadzorczej z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Uchwały nr 22-23 Rady Nadzorczej z dnia 22 marca 2018 r.

Uchwała nr 21 Rady Nadzorczej z dnia 15 lutego 2018 r.

Uchwały nr 1-20 Rady Nadzorczej z dnia 25 stycznia 2018 r.

2017 rok

2016 rok

2015 rok

2014 rok

2013 rok

2012 rok

2011 rok

2010 rok

2009 rok

2008 rok

List polustracyjny 2017 r.

List polustracyjny 2014 r.

List polustracyjny 2011 r.

List polustracyjny 2008 r.

Uchwały Walnego Zgromadzenia 15.11.18 r.

Uchwały Walnego Zgromadzenia 22-24.05.18 r.

Uchwały Walnego Zgromadzenia 26.10.2017r.

Uchwały Walnego Zgromadzenia 8-11.05.2017 r. oraz 15-18.05.2017 r.

Uchwały Walnego Zgromadzenia 31 maja, 1 i 2 czerwca 2016

Uchwały Walnego Zgromadzenia 26 listopada 2015 r.

Uchwały Walnego Zgromadzenia 19-21 maja 2015

Uchwały Walnego Zgromadzenia 12-22 maja 2014

1. Sprawozdanie finansowe:

2. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.

3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.

4. Uchwały nr  9-23 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.