Uchwały i decyzje

 

Rada Nadzorcza

Lustracja SM „Nadodrze”

Walne Zgromadzenie Członków

2019 rok

Uchwały nr 49-53 Rady Nadzorczej z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwały nr 46-48 Rady Nadzorczej z dnia 28 listopada 2019 r.

Uchwały nr 39-45 Rady Nadzorczej z dnia 26 września 2019 r.

Uchwała nr 38 Rady Nadzorczej z dnia 11 lipca 2019 r. 

Uchwały nr 35, 36, 37 Rady Nadzorczej z dnia 18 czerwca 2019 r. 

Uchwały nr 32, 33, 34 Rady Nadzorczej z dnia 30 maja 2019 r. 

Uchwały nr 27, 28,29, 30,31 Rady Nadzorczej z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

Uchwały nr 20-26 Rady Nadzorczej z dnia 28 lutego 2019 r.

Uchwały nr 1-19 Rady Nadzorczej z dnia 31 stycznia 2019 r.

2018 rok

2017 rok

2016 rok

2015 rok

2014 rok

2013 rok

2012 rok

2011 rok

2010 rok

2009 rok

2008 rok

List polustracyjny 2017 r.

List polustracyjny 2014 r.

List polustracyjny 2011 r.

List polustracyjny 2008 r.

Uchwały Walnego Zgromadzenia 3.12.2019 r.

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 21-23.05.2019 r.

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 15.11.18 r.

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 22-24.05.18 r.

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 26.10.2017r.

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 8-11.05.2017 r. oraz 15-18.05.2017 r.

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 31 maja, 1 i 2 czerwca 2016

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 26 listopada 2015 r.

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 19-21 maja 2015

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 12-22 maja 2014

1. Sprawozdanie finansowe:

2. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.

3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.

4. Uchwały nr  9-23 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.