03.01.2019 | Aktualności

Przeprowadzka

Przeprowadzka na ul. Sikorskiego

W nowej siedzibie przy ul. Sikorskiego 48 pracują Działy: Rozliczania Wody; Organizacyjno-Prawny; Eksploatacji; Kontroli Finansowej, Podatków i Płac; Wspólnoty Mieszkaniowe; Zespół ds. Inwestycji i Środków Pomocowych; Zespół Planowania i Analiz; Kontrola Wewnętrzna oraz Stanowisko ds. Informacji Społecznej. Kontakt z działami jest możliwy poprzez dotychczasowe numery telefonów stacjonarnych.

Kontakt z pozostałymi działami, które nadal pracują w starej siedzibie przy Al. Wolności 19, nie jest możliwy poprzez dotychczasowe numery telefonów stacjonarnych. Prosimy korzystać z poniższych numerów komórkowych:

  • Dział Rozliczania Opłat (sprawy związane z opłatami za mieszkanie, wkładami mieszkaniowymi i budowlanymi oraz dotyczące windykacji, kosztów sądowych i komorniczych) – 501 503 056
  • Dział Członkowsko-Mieszkaniowy – 501 503 147
  • Punkt Podawczo-Informacyjny (kancelaria) – 536 465 110
  • Dział Rachunkowości – 501 503 018