Planując dłuższy wyjazd nie zapomnij

Planując dłuższy wyjazd nie zapomnij:

  • o zamknięciu zaworów dopływu wody – zapobiegniesz niekontrolowanemu wyciekowi wody
  • o poinformowaniu Spółdzielni – unikniesz obciążeń wg średniodobowego zużycia wody oraz ryczałtu.

Z uwagi na cykliczny sposób rozliczania zużycia wody prosimy wszystkich użytkowników lokali którzy planują dłuższą nieobecność w lokalu, o niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Administrację Osiedla lub Dział Rozliczania Wody z jednoczesnym pozostawieniem swojego adresu kontaktowego bądź adresu opiekuna lokalu. Prosimy również o informację w przypadku gdy lokal jest niezamieszkiwany.

W/w informacje należy przekazywać w formie pisemnej mailem, faxem lub pocztą tradycyjną (wzory oświadczeń są dostępne poniżej):

Obsługa interesantów w Dziale Rozliczania Wody:

Poniedziałek 8.00 – 13.00 Środa dzień bez obsługi Piątek 7.00 – 12.00

Wtorek 8.00 – 17.00 Czwartek 8.00 –13.00

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:

Osiedle Śródmieście, Kopernik C, Piastów Śl. B – tel. 76 85 20 766

Osiedle Hutnik, Chrobry, Kopernik A – tel. 76 85 20 776

Osiedle Kopernik B, Piastów Śl. A – tel. 76 85 20 775

fax 76 85 20 736

e-mail: woda@smnadodrze.pl