Bezpieczna wymiana kuchenki gazowej

Codzienne użytkowanie wielu urządzeń wymaga od nas przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dotyczy to szczególnie sprzętów podłączonych do instalacji gazowych lub elektrycznych. W naszych budynkach mieszkańcy przeważnie posiadają różnego rodzaju kuchenki gazowe oraz w znikomej ilości piece gazowe (dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody). W trakcie wieloletniego użytkowania kuchenki gazowe, pomimo prawidłowego używania oraz odpowiedniej konserwacji, ulegają wyeksploatowaniu i nie nadają się do dalszego funkcjonowania. Przychodzi wówczas moment, kiedy musimy dokonać wymiany kuchenki czy piecyka gazowego.

Gdy już podejmiemy decyzję o wymianie urządzenia gazowego (kuchenka, piecyk), zwróćmy uwagę oprócz walorów estetycznych na wyposażenie techniczne (zabezpieczenia przeciwwypływowe gazu, iskrowniki w pokrętle itp.). Obecnie większość kuchenek dostępnych na rynku posiada zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu. Jest to zabezpieczenie przed ulatnianiem się gazu z urządzenia. Dopływ gazu zostaje odcięty w momencie, gdy zgaśnie płomień (np. gdy coś wykipi albo jest przeciąg), a pokrętło od palnika wciąż jest odkręcone.

Kuchenki gazowe z zabezpieczeniem na pewno wpłyną na podwyższenie naszego bezpieczeństwa. Nad ich zainstalowaniem szczególnie powinny zastanowić się rodziny z małymi dziećmi i osoby starsze.

Montaż wszystkich urządzeń gazowych i osprzętu z tym związanego, jak np. podejść gazowych, węży elastycznych, zaworów odcinających, różnego rodzaju przewodów i kształtek gazowych, powinien być wykonany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do wykonywania takich czynności. Przepisy budowlane wyraźnie określają uprawnienia energetyczne, które są niezbędne do montażu instalacji gazowej.

Osoba z uprawnieniami posiada odpowiednią wiedzę i odpowiedzialność. Po zakończeniu prac przyłączeniowych „fachowiec” powinien dokonać sprawdzenia szczelności wszystkich połączeń, a następnie przeprowadzić regulację palników i wymianę dysz kuchenki, dostosowując ją do gazu stosowanego w naszym rejonie o symbolu GZ 41,5. Na zakończenie instalator powinien dokonać odpowiedniego wpisu na karcie gwarancyjnej z podaniem numeru swoich uprawnień.

Podczas wymiany kuchenki należy pamiętać o kilku kwestiach:

  • zawór odcinający dopływ gazu do kuchenki należy umieścić w łatwo dostępnym miejscu, w odległości nie większej niż metr od kuchenki;

  • stosowanie elastycznego metalowego przewodu wyposażonego w zawór-szybkozłącze, nie zwalnia lokatora z zastosowania zaworu odcinającego dopływ gazu do urządzenia;

  • wymieniając urządzenia gazowe należy pamiętać również o wymianie dysz w urządzeniach na typ Lw;

  • wszelkie prace na instalacji gazowej należy zlecać osobom posiadającym stosowne do tego uprawnienia.

W przypadku większych zmian związanych z instalacją gazową należy wystąpić do Administracji Osiedla w celu wyrażenia zgody na ich wykonanie. W odpowiedzi uzyskamy wszystkie podstawowe wymogi związane z przeprowadzeniem prac modernizacyjnych określonych przez Prawo Budowlane.

Raz do roku pracownicy Spółdzielni dokonują kontroli instalacji gazowych. Lokator ma obowiązek udostępnić mieszkanie, by taka kontrola mogła zostać przeprowadzona. Osoby z uprawnieniami sprawdzają szczelność całej instalacji wraz z urządzeniami.

SM Nadodrze od lat wykonuje przeglądy przy pomocy urządzeń formy Gasitec z Witen. Dzięki temu możliwe jest wykonanie uproszczonej próby szczelności całej instalacji gazowej budynku wraz z odbiornikami, włączając w to instalacje zabudowane w naszych mieszkaniach.

Krzysztof Starewicz