04.06.2020 | Aktualności

Place zabaw wciąż wyłączone z użytkowania

Place zabaw w Głogowie wciąż wyłączone z użytkowania

Kilka dni temu rząd zapowiedział możliwość otwierania placów zabaw, jednak do tej pory nie ma jeszcze żadnego rozporządzenia ani wytycznych na ten temat. Dlatego podjęliśmy decyzję, że na razie wszystkie tego typu miejsca znajdujące się na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie są wyłączone z użytkowania.

Nie jesteśmy w stanie zapewnić właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych na obiekcie, tym bardziej, że nie zostały one jasno podane. W takiej sytuacji trudno nam wziąć na siebie odpowiedzialność i stwierdzić, że place zabaw są bezwzględnie bezpieczne pod względem sanitarnym. Jednocześnie informujemy, że wszystkie place zabaw przeszły okresowe przeglądy techniczne, wymieniony został też piasek w piaskownicach.

Zdajemy sobie sprawę, że nasi mali mieszkańcy po długim okresie pozostawania w domu są spragnieni zabaw na świeżym powietrzu. Jednak wszyscy korzystający obecnie z placów zabaw robią to na własną odpowiedzialność.