Zawiadomienie

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 8 marca 2018 r.

Administracja Osiedla „Hutnik” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie, działając na podstawie art. 83, ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2134 z późniejszymi zmianami), informuje o zamiarze złożenia w Urzędzie Miejskim w Głogowie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie niżej wymienionych drzew.

(Pełna treść zawiadomienia w załączonym pliku PDF)