Zagospodarowanie zielenią ul. Orbitalna 57-59

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 08.10.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, Aleja Wolności 19, 67-200 Głogów – Administracja Osiedla „Kopernik C” zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie zadania pn.

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ PRZEDOGRÓDKÓW PRZY ULICY ORBITALNA 57-59 W GŁOGOWIE

  1. Oferty należy składać do dnia 22.10.2018 r. do godz. 15.00 w Administracji Osiedla Kopernik C z siedzibą w Głogowie przy ulicy Gwiaździstej 27.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2018 r. o godz. 14.00
  3. Termin wykonania zadania:
    ETAP I do 30.11.2018 r.
    ETAP II do 15.05.2019 r.
  4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna w wersji cyfrowej. W celu jej otrzymania należy dokonać rejestracji wysyłając na adres: przetargi@smnadodrze.pl następujące dane: nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobranie Warunków Zamówienia.

Dodatkowe informacje są dostępne w Administracji Osiedla Kopernik C, których udzieli Iwona Sołecka – tel. 76-85-20-865.