Zagospodarowanie zielenią terenu

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 04.09.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów Administracja Osiedla „Kopernik C” zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie zadania pn.

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ TERENU PRZY ULICY ORBITALNA 33-41 W GŁOGOWIE

  1. Oferty należy składać do dnia 18.09.2019 r. do godz. 15.00 w Administracji Osiedla Kopernik C z siedzibą w Głogowie przy ulicy Gwiaździstej 27.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2019 r. o godz. 10.00
  3. Termin wykonania zadania: 03.10.2019 r. do dnia 15.11.2019 r.
  4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna w wersji cyfrowej. W celu jej otrzymania należy dokonać rejestracji wysyłając na adres przetargi@smnadodrze.pl następujące dane: nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobranie Warunków Zamówienia.

Dodatkowe informacje są dostępne w Administracji Osiedla Kopernik C, których udzieli Iwona Sołecka – tel. 76-85-20-865.