Zagospodarowanie zielenią terenu ul. Orbitalna

Głogów, dnia 14.09.2020 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów Administracja Osiedla „Kopernik C” zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie zadania pn.

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ TERENU PRZY ULICY ORBITALNA 21-27 W GŁOGOWIE

  1. Oferty należy składać do dnia 28.09.2020 r. do godz. 10.00 w Administracji Osiedla Kopernik C z siedzibą w Głogowie przy ulicy Gwiaździstej 27.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2020 r. o godz. 13.00
  3. Termin wykonania zadania: 12.10.2020 r. do 11.12.2020 r.
  4. Warunki Zamówienia są dostępne w wersji cyfrowej. W celu ich otrzymania należy dokonać rejestracji wysyłając na adres przetargi@smnadodrze.pl następujące dane: nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobranie Warunków Zamówienia.

Dodatkowe informacje są dostępne w Administracji Osiedla Kopernik C, których udzieli Iwona Sołecka – tel. 76 85 20 865.