Wynik ZO/0149/1-I/07/2017

Przetargi UE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego nr ZO/0149/1-I/07/2017 na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji systemu grzewczego w budynkach w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0149/16

Informacja o wyborze oferty o udzielenie zamówienia z zachowaniem konkurencyjności
Zapytanie ofertowe nr ZO/0149/1-I/07/2017

Informacja dotyczy zamówienia udzielonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0149/16”

I. Nazwa Zamawiającego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, 67-200 Głogów, Al. Wolności 19

II. Realizacja Projektu

Nr wniosku : RPDS.03.03.01-02-0149/16
Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa”
Oś priorytetowa: 3.Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Poddziałanie: 1. OSI -3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym-OSI. Typ projektu:3.3.B.Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji”

III. Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót instalacyjnych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Modernizacja systemu grzewczego w budynkach. Wymiana zaworów termostatycznych oraz montaż podzielników kosztów ze zdalnym odczytem w budynkach należących do  Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0149/16”- ZO/0149/1-I/07/2017

1. Zadanie numer 1- Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Gwiaździsta 1

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi,
c) montaż podzielników kosztów.

2. Zadanie numer 2- Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Gwiaździsta 3

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi,
c) montaż podzielników kosztów.

3. Zadanie numer 3- Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Gwiaździsta 5

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi
c) montaż podzielników kosztów.

4. Zadanie numer 4- Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Gwiaździsta 7

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi,
c) montaż podzielników kosztów.

IV. Najkorzystniejsza oferta

1. Zadanie numer 1 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Gwiaździsta 1

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 2 f-my Montostal Serwis sp. z o.o. 67-20 Głogów, ul. Armii Krajowej 3. Wartość złożonej oferty 53 935,25 zł.
Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 51 270,84 zł.

Uzasadnienie

Firma Montostal Serwis sp. z o.o. 67-20 Głogów, ul. Armii Krajowej 3 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów. Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

2. Zadanie numer 2 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Gwiaździsta 3

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 2 f-my Montostal Serwis sp. z o.o. 67-20 Głogów, ul. Armii Krajowej 3. Wartość złożonej oferty 53 935,25 zł.
Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 51 270,84 zł.

Uzasadnienie

Firma Montostal Serwis sp. z o.o. 67-20 Głogów, ul. Armii Krajowej 3 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

3. Zadanie numer 3 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Gwiaździsta 5

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 2 f-my Montostal Serwis sp. z o.o. 67-20 Głogów, ul. Armii Krajowej 3. Wartość złożonej oferty 53 935,25 zł.
Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 51 270,84 zł.

Uzasadnienie

Firma Montostal Serwis sp. z o.o. 67-20 Głogów, ul. Armii Krajowej 3 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów. Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

4. Zadanie numer 4 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Gwiaździsta 7

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 2 f-my Montostal Serwis sp. z o.o. 67-20 Głogów, ul. Armii Krajowej 3. Wartość złożonej oferty 53 698,49 zł.
Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 51 046,20 zł.

Uzasadnienie

Firma Montostal Serwis sp. z o.o. 67-20 Głogów, ul. Armii Krajowej 3 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów. Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.