Wynik ZO/0146/1-I/07/2017

Przetargi UE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego nr ZO/0146/1-I/07/2017 na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji systemu grzewczego w budynkach w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0146/16

Informacja o wyborze oferty o udzielenie zamówienia z zachowaniem konkurencyjności

Zapytanie ofertowe nr ZO/0146/1-I/07/2017

Informacja dotyczy zamówienia udzielonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0146/16”

I. Nazwa Zamawiającego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, 67-200 Głogów, Al. Wolności 19

II. Realizacja Projektu

Nr wniosku : RPDS.03.03.01-02-0146/16
Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa”
Oś priorytetowa: 3.Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Poddziałanie: 1. OSI -3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym-OSI. Typ projektu:3.3.B.Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji”

III. Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót instalacyjnych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Modernizacja systemu grzewczego w budynkach. Wymiana zaworów termostatycznych oraz montaż podzielników kosztów ze zdalnym odczytem w budynkach należących do  Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0146/16”- ZO/0146/1-I/07/2017

1. Zadanie numer 1 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Orbitalna 21-23

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi,
c) montaż podzielników kosztów.

2. Zadanie numer 2 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Orbitalna 25-27

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi,
c) montaż podzielników kosztów.

3. Zadanie numer 3 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Budziszyńska 1-9

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi
c) montaż podzielników kosztów.

4. Zadanie numer 4 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Budziszyńska 11-17

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi,
c) montaż podzielników kosztów.

5. Zadanie numer 5 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Budziszyńska 19-25

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi
c) montaż podzielników kosztów.

6. Zadanie numer 6 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Budziszyńska 27-33

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi,
c) montaż podzielników kosztów.

7. Zadanie numer 7 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Piasta Kołodzieja 4-10

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi,
c) montaż podzielników kosztów.

8. Zadanie numer 8 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Piasta Kołodzieja 12-14

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi,
c) montaż podzielników kosztów.

9. Zadanie numer 9 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Wawelska 5-9

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi,
c) montaż podzielników kosztów.

IV. Najkorzystniejsza oferta

1. Zadanie numer 1 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Orbitalna 21-23

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5. Wartość złożonej oferty 60 791,43 zł.
Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 58 968,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

2. Zadanie numer 2 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Orbitalna 25-27

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5. Wartość złożonej oferty 60 791,43 zł.
Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 58 968,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

3. Zadanie numer 3 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Budziszyńska 1-9

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5. Wartość złożonej oferty 46 299,45 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 44 793,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

4. Zadanie numer 4 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Budziszyńska 11-17

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5. Wartość złożonej oferty 38 091,98 zł.
Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 36 817,20 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

5. Zadanie numer 5 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Budziszyńska 19-25

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5. Wartość złożonej oferty 38 325,57 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 37 044,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

6. Zadanie numer 6 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Budziszyńska 27-33

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5. Wartość złożonej oferty 38 711,65 zł.
Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 37 422,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

7. Zadanie numer 7 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Piasta Kołodzieja 4-10

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5. Wartość złożonej oferty 30 847,81 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 29 748,60 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

8. Zadanie numer 8 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Piasta Kołodzieja 12-14

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5. Wartość złożonej oferty 14 769,58 zł.
Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 14 061,60 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

9. Zadanie numer 9 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Wawelska 5-9

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5. Wartość złożonej oferty 23 408,09 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 22 491,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

Leszek Szulc