Wynik ZO/0128/1-I/07/2017

Przetargi UE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego nr ZO/0128/1-I/07/2017 na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji systemu grzewczego w budynkach w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0128/16

Informacja o wyborze oferty o udzielenie zamówienia z zachowaniem konkurencyjności

Zapytanie ofertowe nr ZO/0128/1-I/07/2017

Informacja dotyczy zamówienia udzielonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0128/16”

I. Nazwa Zamawiającego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, 67-200 Głogów, Al. Wolności 19

II. Realizacja Projektu

Nr wniosku : RPDS.03.03.01-02-0128/16

Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa”

Oś priorytetowa: 3.Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Poddziałanie: 1. OSI -3.3.1 Efektywność

energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym-OSI. Typ projektu:3.3.B.Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji”

III. Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót instalacyjnych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Modernizacja systemu grzewczego w budynkach. Wymiana zaworów termostatycznych oraz montaż podzielników kosztów ze zdalnym odczytem w budynkach należących do  Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0128/16”- ZO/0128/1-I/07/2017

1. Zadanie numer 1 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Armii Krajowej 2-4

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi,
c) montaż podzielników kosztów.

2. Zadanie numer 2 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Armii Krajowej 6-8

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi,
c) montaż podzielników kosztów.

3. Zadanie numer 3 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Armii Krajowej 10-12

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi
c) montaż podzielników kosztów.

4. Zadanie numer 4 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Armii Krajowej 14-16

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi,
c) montaż podzielników kosztów.

5. Zadanie numer 5 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Armii Krajowej 18-20

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi
c) montaż podzielników kosztów.

6. Zadanie numer 6- Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Armii Krajowej 22-26

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi,
c) montaż podzielników kosztów.

7. Zadanie numer 7 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Armii Krajowej 28-30

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi,
c) montaż podzielników kosztów.

8. Zadanie numer 8 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Łokietka 10-14

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi,
c) montaż podzielników kosztów.

9. Zadanie numer 9 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Łokietka 16-24

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi,
c) montaż podzielników kosztów.

10. Zadanie numer 10 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Łokietka 19-23

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi,
c) montaż podzielników kosztów.

11. Zadanie numer 11 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Łokietka 26-28

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi,
c) montaż podzielników kosztów.

12. Zadanie numer 12 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Łokietka 30-34

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi,
c) montaż podzielników kosztów.

13. Zadanie numer 13 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Królewska 16

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi,
c) montaż podzielników kosztów.

14. Zadanie numer 14 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Kasztelańska 2-4-6

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi,
c) montaż podzielników kosztów.

15. Zadanie numer 15 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Kasztelańska 8-10

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi,
c) montaż podzielników kosztów.

16. Zadanie numer 16 – Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Jagiellońska 55

a) demontaż istniejących zaworów termostatycznych,
b) montaż zaworów termostatycznymi,
c) montaż podzielników kosztów.

IV. Najkorzystniejsza oferta

1. Zadanie numer 1- Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Armii Krajowej 2-4

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5. Wartość złożonej oferty 46 189,40 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 44 717,40 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

2. Zadanie numer 2- Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Armii Krajowej 6-8

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5. Wartość złożonej oferty 29 339,39 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 28 274,40 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

3. Zadanie numer 3- Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Armii Krajowej 10-12

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5. Wartość złożonej oferty 23 217,95 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 22 302,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

4. Zadanie numer 4- Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Armii Krajowej 14-16

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5. Wartość złożonej oferty 24 185,67 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 23 247,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

5. Zadanie numer 5- Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Armii Krajowej 18-20

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5. Wartość złożonej oferty 14 886,56 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 14 175,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów. Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

6. Zadanie numer 6- Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Armii Krajowej 22-26

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5. Wartość złożonej oferty 22 732,96 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 21 016,80 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

7. Zadanie numer 7- Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Armii Krajowej 28-30

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5. Wartość złożonej oferty 18 993,95 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 18 181,80 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

8. Zadanie numer 8- Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Łokietka 10-14

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5. Wartość złożonej oferty 32 587,34 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 31 600,80 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

9. Zadanie numer 9- Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Łokietka 16-24

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5. Wartość złożonej oferty 30 032,21 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 28 954,80 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

10. Zadanie numer 10- Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Łokietka 19-23

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5. Wartość złożonej oferty 33 677,46 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 32 508,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

11. Zadanie numer 11- Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Łokietka 26-28

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5. Wartość złożonej oferty 16 318,95 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 15 573,60 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

12. Zadanie numer 12- Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Łokietka 30-34

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5. Wartość złożonej oferty 29 529,53 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 28 463,40 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

13. Zadanie numer 13- Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Królewska 16

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5. Wartość złożonej oferty 11 670,84 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 11 037,60 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

14. Zadanie numer 14- Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Kasztelańska 2-4-6

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5. Wartość złożonej oferty 25 074,45 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 24 116,40 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

15. Zadanie numer 15- Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Kasztelańska 8-10

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5. Wartość złożonej oferty 15 544,26 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 14 817,6 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.

Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

16. Zadanie numer 16- Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Jagiellońska 55

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5. Wartość złożonej oferty 7 408,82 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 6 879,60 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PPHU „Kukiel” 59-170 Przemków, ul. Łąkowa 5 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100