Wynik ZO/0146/1-T/07/2017 – POPRAWIONY

Przetargi UE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr ZO/0146/1-T/07/2017 na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0146/16

Informacja o wyborze oferty o udzielenie zamawiania z zachowaniem konkurencyjności

Zapytanie ofertowe nr ZO/0146/1-T/07/2017

POPRAWIONA

Uwaga: w pkt. IV ppkt 4 (zadanie numer 4) wpisano błędnie wartość złożonej oferty tj. 358 267,85 zł. Wartość prawidłowa to 389 883,46 zł.

Informacja dotyczy zamówienia udzielonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0146/16”

I. Nazwa Zamawiającego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, 67-200 Głogów, Al. Wolności 19

II. Realizacja Projektu

Nr wniosku : RPDS.03.03.01-02-0146/16
Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa”
Oś priorytetowa: 3.Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Poddziałanie: 1. OSI -3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym-OSI. Typ projektu:3.3.B.Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji”

III. Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.

1. Zadanie numer 1 (zadanie 5 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0146/16) -Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Orbitalna 21-23
a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

2. Zadanie numer 2 (zadanie 6 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0146/16)- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Orbitalna 25-27
a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

3. Zadanie numer 3 (zadanie 3 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0146/16)- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Budziszyńska 1-9
a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

4. Zadanie numer 4 (zadanie 1 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0146/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Budziszyńska 11-17
a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

5. Zadanie numer 5 (zadanie 2 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0146/16)- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Budziszyńska 19-25
a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

6. Zadanie numer 6 (zadanie 4 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0146/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Budziszyńska 27-33
a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

7. Zadanie numer 7 (zadanie 8 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0146/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Piasta Kołodzieja 4-10
a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

8. Zadanie numer 8 (zadanie 7 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0146/16)- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Piasta Kołodzieja 12-14
a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

9. Zadanie numer 9 (zadanie 9 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0146/16)- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wawelska 5-9
a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

IV. Najkorzystniejsza oferta

1. Zadanie numer 1 (zadanie 5 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0146/16) -Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Orbitalna 21-23

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 12 firmy Zakład Usług Ogólnobudowlanych Mirosław Miałkowski 64-130 Rydzyna, Kłoda 59C. Wartość złożonej oferty 898 112,04 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 795 000,00 zł.

Uzasadnienie

Zakład Usług Ogólnobudowlanych Mirosław Miałkowski 64-130 Rydzyna, Kłoda 59C złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów. Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

2. Zadanie numer 2 (zadanie 6 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0146/16)- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Orbitalna 25-27

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 12 firmy Zakład Usług Ogólnobudowlanych Mirosław Miałkowski 64-130 Rydzyna, Kłoda 59C. Wartość złożonej oferty 857 787,43 zł.

Uzasadnienie

Zakład Usług Ogólnobudowlanych Mirosław Miałkowski 64-130 Rydzyna, Kłoda 59C złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów. Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

3. Zadanie numer 3 (zadanie 3 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0146/16)- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Budziszyńska 1-9

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 10 firmy Przedsiębiorstwo Budowlane ”Bud-Dom” sp. j. Janusz Marcinkowski, Zofia Stawińska, 67-200 Głogów. Wartość złożonej oferty 578 186,96 zł

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Budowlane ”Bud-Dom” sp. j. Janusz Marcinkowski, Zofia Stawińska, 67-200 Głogów złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

4. Zadanie numer 4 (zadanie 1 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0146/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Budziszyńska 11-17

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 10 firmy Przedsiębiorstwo Budowlane ”Bud-Dom” sp. j. Janusz Marcinkowski, Zofia Stawińska, 67-200 Głogów. Wartość złożonej oferty 389 883,46 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Budowlane ”Bud-Dom” sp. j. Janusz Marcinkowski, Zofia Stawińska, 67-200 Głogów złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

5. Zadanie numer 5 (zadanie 2 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0146/16)- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Budziszyńska 19-25

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 10 firmy Przedsiębiorstwo Budowlane ”Bud-Dom” sp. j. Janusz Marcinkowski, Zofia Stawińska, 67-200 Głogów. Wartość złożonej oferty 358 267,85 zł

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Budowlane ”Bud-Dom” sp. j. Janusz Marcinkowski, Zofia Stawińska, 67-200 Głogów złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

6. Zadanie numer 6 (zadanie 4 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0146/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Budziszyńska 27-33

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 10 firmy Przedsiębiorstwo Budowlane ”Bud-Dom” sp. j. Janusz Marcinkowski, Zofia Stawińska, 67-200 Głogów. Wartość złożonej oferty 359 230,25 zł

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Budowlane ”Bud-Dom” sp. j. Janusz Marcinkowski, Zofia Stawińska, 67-200 Głogów złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

7. Zadanie numer 7 (zadanie 8 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0146/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Piasta Kołodzieja 4-10

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 10 firmy Przedsiębiorstwo Budowlane ”Bud-Dom” sp. j. Janusz Marcinkowski, Zofia Stawińska, 67-200 Głogów. Wartość złożonej oferty 457 171,52 zł

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Budowlane ”Bud-Dom” sp. j. Janusz Marcinkowski, Zofia Stawińska, 67-200 Głogów złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.

8. Zadanie numer 8 (zadanie 7 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0146/16)- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Piasta Kołodzieja 12-14

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 10 firmy Przedsiębiorstwo Budowlane ”Bud-Dom” sp. j. Janusz Marcinkowski, Zofia Stawińska, 67-200 Głogów. Wartość złożonej oferty 224 119,48 zł

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Budowlane ”Bud-Dom” sp. j. Janusz Marcinkowski, Zofia Stawińska, 67-200 Głogów złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

9. Zadanie numer 9 (zadanie 9 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0146/16)- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wawelska 5-9

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 10 firmy Przedsiębiorstwo Budowlane ”Bud-Dom” sp. j. Janusz Marcinkowski, Zofia Stawińska, 67-200 Głogów. Wartość złożonej oferty 349 793,43 zł

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Budowlane ”Bud-Dom” sp. j. Janusz Marcinkowski, Zofia Stawińska, 67-200 Głogów złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.