Wymiana instalacji elektrycznej ul. Andromedy

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 13.03.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, Administracja Osiedla „Kopernik B” zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie niżej wymienionych prac:

„Wymiana instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym przy ul. Andromedy 1-5 – Nieruchomość nr 01 na Osiedlu „Kopernik A” w Głogowie”

  1. Oferty należy składać do dnia 27.03.2019 r. do godz. 15.00 w Dziale Technicznym SM „Nadodrze” przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów (pokój 113 lub 117).
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2019 r. godz. 10.30
  3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 18.06.2019 r.
  4. Wadium na w/w prace w kwocie 2 600,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pkt.14).
  5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w wersji cyfrowej. W celu otrzymania SIWZ należy dokonać rejestracji wysyłając na adres przetargi@smnadodrze.pl. następujące dane: nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie
    Państwo dane umożliwiające pobór SIWZ. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.

Dodatkowe informacje dostępne są w Administracji Osiedla „Kopernik A” tel. 76/ 8520 840, których udziela Roman Tarnowski Z-ca Kierownika oraz w Dziale Technicznym SM Nadodrze w Głogowie tel. 768520-723, których udziela Główny Specjalista do spraw elektrycznych Spółdzielni – Sebastian Tryka.