Wymiana drzwi wejściowych

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 06 lipca 2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie – Administracja Osiedla „Hutnik” zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie zadania pn.:

„Wymiana drzwi wejściowych do piwnic i budynków przy ul. Niedziałkowskiego 13-13A, 15-15A, 17-17A, 1C, 3C, 8; Norwida 14-16; Sienkiewicza 14A w Głogowie „

  1. Oferty należy składać do dnia 20.07.2018 r. do godz. 9.00 w Administracji Osiedla Hutnik z siedzibą w Głogowie przy ul. Norwida 4a.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2018 r. o godz. 10.00
  3. Termin wykonania zadania do 26.10.2018 r.

Warunki Zamówienia, dodatkowe informacje są dostępne w siedzibie Administracji Osiedla „Hutnik”, których udzieli inspektor ds. remontów Osiedla – Agnieszka Raczyńska, tel. 76/ 852-08-20.