Wykonywanie prac ziemnych

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 09.10.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” Al. Wolności 19, 67-200 Głogów – Wydział Usług Technicznych zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie niżej wymienionych prac elektrycznych:

Wykonywanie prac ziemnych związanych z instalacją odgromową w zasobach SM „Nadodrze” w Głogowie

  1. Oferty należy składać do dnia 17.10.2018 r. do godz. 15.00 w Wydziale Usług Technicznych SM „Nadodrze”, ul. Armii Krajowej 5 pok. Nr 15.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2018 r. o godz. 10.00
  3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – umowa na czas określony do 31.12.2019 r.
  4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w wersji cyfrowej. W celu otrzymania SIWZ należy dokonać rejestracji wysyłając na adres: przetargi@smnadodrze.pl następujące dane: nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobór SIWZ. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.

Dodatkowe informacje dostępne są w Dziale Technicznym – tel. 768520612 oraz w Wydziale Usług Technicznych których udzieli kierownik Maria Wolska – tel. 768520661