Wykonanie utwardzenia terenu

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 03.04.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na:

Wykonanie utwardzenia terenu i dojścia do placu zabaw przy budynku przy ul. Dobrawy 2-8 na oś. Piastów Śl. „A”- dz. nr 581/2

Termin realizacji do 30.06.2019 r.

  1. Oferty należy składać do dnia 17.04.2019 r. do godz. 15.00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów.
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.04.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów.
  3. Warunki Zamówienia (W.Z.) dostępne są w wersji cyfrowej. W celu pobrania W.Z. należy dokonać rejestracji na platformie „przetargi”. Aby dokonać rejestracji należy wysłać prośbę o przekazanie W.Z. pod adres przetargi@smnadodrze.pl z podaniem następujących danych: tytuł przetargu, nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobranie W.Z. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.
  4. Wadium na w/w prace wynosi 1 900,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset zł 00/100), które należy wpłacić na konto wskazane w W.Z. do dnia 17.04.2019 r.

Dokumentacja techniczna w wersji papierowej jest do wglądu w siedzibie Administracji Osiedla Piastów Śl. „A” przy ul. Rycerskiej 17 A 67-200 Głogów.

Dodatkowe informacje dostępne są w Administracji Osiedla Piastów Śl. „A” tel. +48 76 852 08 70, których udzieli Grzegorz Dederek – Administracja Osiedla Piastów Śl. „A”