Wykaszarka spalinowa 327 LDX

OGŁOSZENIE

Głogów, 01.06.2018 r.

PRZETARGU OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ:

Wykaszarka spalinowa 327 LDX (data zakupu- 2009 r.) wraz z przystawkami:

  1. Przystawka szczotka – 1 szt.
  2. Przystawka kultywator do spulchniania gleby – 1 szt.
  3. Przystawka nożyce – 1 szt.

CENA WYWOŁAWCZA: 2 250,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt zł 00/100)

Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla „Piastów Śląskich A” tel. 76 852 08 70

Oferty pisemne prosimy składać do 15.06.2018 r. do godziny 10.00 w biurze Administracji Osiedla „Piastów Śląskich A” przy ul. Rycerskiej 17a w Głogowie.

Wybór nastąpi w Biurze Administracji Osiedla ul. Rycerska 17 A w dniu 18.06.2018 r. o godzinie 10.00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.