Sprzedaż lokalu mieszkalnego

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 23.07.2020 

Ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie ul. Orbitalnej 25/38 – Numer księgi wieczystej LE1G/00094137/5

 • pow. użytkowa –45,6 m2
 • XII piętro (pokój z aneksem kuchennym, pokój, łazienka z wc)

Lokal do remontu na koszt nabywcy

Cena wywoławcza do przetargu– 123.000,00 zł

 1. Data przeprowadzenia przetargu – 20 sierpnia 2020 r. godz. 8.00
 2. Miejsce przeprowadzenia przetargu – siedziba Spółdzielni przy ul. Generała Sikorskiego 48 – pok. Nr 3 na parterze budynku.
 3. Wpłata wadium w wysokości 1.300,00 zł na rachunek Nr – 12 8669 0001 0141 7450 2000 0039 Bank Spółdzielczy Wschowa.
 4. Składanie ofert wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium do dnia 19 sierpnia 2020 r. do godz. 13-tej, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 – w Kancelarii znajdującej się na parterze budynku – pok. Nr 10 lub droga mailową: czlonkowski@smnadodrze.pl
 5. Oglądanie mieszkania – po umówieniu terminu z pracownikami Administracji Osiedla „Kopernik C” – ul. Gwiaździsta 27 tel. 76/ 85 20 860, kom. 501 502 968.
 6. Termin wpłaty wylicytowanej ceny nabycia – 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 7. Opłaty za lokal – opłatami za lokal nabywca obciążany będzie od następnego dnia po rozstrzygnięciu przetargu.
 8. Wydanie lokalu – w terminie do 7 dni od dokonania wpłaty ceny nabycia i podpisaniu umowy przedwstępnej
 9. Termin zawarcia aktu notarialnego – po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Uchwały w sprawie zbycia w/w lokalu.

W przetargu mogą uczestniczyć tylko osoby, które złożyły oferty przystąpienia do przetargu i dokonały wpłaty wadium w wyznaczonym terminie.

Przetarg będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni oraz Regulaminu przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali mieszkalnych które znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni – pok. nr 6. Do przetargu może przystąpić cudzoziemiec, który spełnia warunki określone w ustawie z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z dn. 07.12.2017r. poz. 2278).

Spółdzielnia zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 76/ 85 20 781 lub 76/ 85 20 780 lub kom. 501 503 147.