Sprzedaż działki

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 24.07.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie

OGŁASZA przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 260/14 o powierzchni 0,0233 ha położonej w obrębie 2 „Matejki” przy ul. Poczdamskiej – cena wywoławcza 45.000 zł (netto).

Działka niezabudowana, położona na osiedlu Śródmieście z dobrym dostępem do ciągów komunikacyjnych, na której istnieje możliwość zlokalizowania nieuciążliwych usług.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta nabycia nieruchomości przy ul. Poczdamskiej „ w Kancelarii – punkt informacyjno-podawczy Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 do dnia 6.08.2020 r. do godziny 13.00

Dodatkowe informacje dostępne są w Dziale Eksploatacji tel. 76 8520 782.

Z wyłonionym Oferentem w drodze przetargu zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego z prawem pierwokupu działki przez Gminę Miejską Głogów.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.