Sprzedaż działki nr 272/8

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 04.07.2019 roku

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie ogłasza:

Przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 272/8 o powierzchni 742 m2 położonej w obrębie 2 „Matejki” przy ul. Gołębiej, dla której to działki Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1G/00020643/6.

Cena wywoławcza 120.000,00 zł netto.

Działka niezabudowana, położona na osiedlu Śródmieście z dobrym dostępem do ciągów komunikacyjnych, układ urbanistyczny objęty jest ochroną konserwatorską, wpisana do rejestru zabytków pod numerem 2178/442/2. Teren działki jest nieutwardzony, porośnięty trawą i nieogrodzony, uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, grzewczą i telefoniczną. Nasłonecznienie stoku dobre w atrakcyjnej lokalizacji.

\Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta nabycia nieruchomości przy ul. Gołębiej w Głogowie” w Kancelarii – punkt informacyjno-podawczy Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, parter do dnia 25.07.2019 r. do godz. 14:00 (czwartek). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2019 r. o godz. 11:00 (piątek) w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 211 – II piętro.

Dodatkowych informacji udzieli Pan Waldemar Figura tel. 76 85 20 782. Operat szacunkowy do wglądu w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 211, II piętro.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.