Remont zespołów wejściowych oraz klatek

Głogów, dnia 16.09.2020 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów, Administracja Osiedla „Chrobry” ul. Armii Krajowej 5, 67-200 Głogów zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na:

„Remont zespołów wejściowych oraz klatek schodowych w budynku przy ul. Obrońców Pokoju 16-16F, nieruchomość nr 01”.

Termin realizacji do 20.03.2021 r.

  1. Oferty należy składać do dnia 30.09.2020 r. do godz. 15.00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów.
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.10.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów.
  3. Warunki Zamówienia (W.Z.) dostępne są w wersji cyfrowej. W celu pobrania W.Z. należy dokonać rejestracji na platformie „przetargi”. Aby dokonać rejestracji należy wysłać prośbę o przekazanie W.Z. pod adres przetargi@smnadodrze.pl z podaniem następujących danych: tytuł przetargu, nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres email. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobranie W.Z. Podmioty zarejestrowane nie
    muszą dokonywać ponownej rejestracji.
  4. Wadium na w/w prace wynosi 3300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100), które należy wpłacić na konto wskazane w W.Z. do dnia 30.09.2020 r.

Dodatkowe informacje dostępne są w Administracji Osiedla „Chrobry” ul. Armii Krajowej 5, tel. +48 76 852 08 30, których udzieli Joanna Rudnicka.