Remont wewnętrznej linii zasilającej

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 22.07.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów – Administracja Osiedla „Kopernik A” ul. Perseusza 2 67-200 Głogów
zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na:

Remont wewnętrznej linii zasilającej w budynku przy ul. Andromedy 22-30

Termin realizacji do 30.11.2020 r.

  1. Oferty należy składać do dnia 05.08.2020 r. do godz. 15.00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów.
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.08.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów.
  3. Warunki Zamówienia (W.Z.) dostępne są w wersji cyfrowej. W celu pobrania W.Z. należy dokonać rejestracji na platformie „przetargi”. Aby dokonać rejestracji należy wysłać prośbę o przekazanie W.Z. pod adres przetargi@smnadodrze.pl z podaniem następujących danych: tytuł przetargu, nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobranie W.Z. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.
  4. Wadium na w/w prace wynosi 1 650,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt zł 00/100), które należy wpłacić na konto wskazane w W.Z. do dnia 05.08.2020 r.

Dodatkowe informacje dostępne są w Administracja Osiedla „Kopernik A” ul. Perseusza 2 tel. +48 76 852 08 40, których udzieli Roman Tarnowski