Remont parteru budynków ul. Oriona 7-11,13-17

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 06.06.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” Al. Wolności 19, 67-200 Głogów – Administracja Osiedla „Kopernik A” przy ul. Perseusza 2 zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie niżej wymienionych prac:

„Remont kondygnacji parteru budynków przy ul. Oriona 7-11,13-17 na Osiedlu „Kopernik A” w Głogowie”.

  1. Oferty należy składać do dnia 27.06.2018 r . do godz. 9.30 w Dziale Technicznym SM „Nadodrze” przy ul. Armii Krajowej 5, 67-200 Głogów.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2018 r. godz. 10.00
  3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 7-11 do 28.09.2018 r. 13-17 do 19.12.2018 r.
  4. Wadium na w/w prace w kwocie 4800,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w wersji cyfrowej. W celu otrzymania SIWZ należy wysłać prośbę o przekazanie SIWZ pod adres: przetargi@smnadodrze.pl z podaniem następujących danych: tytuł przetargu, nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobranie SIWZ. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.

Dodatkowe informacje dostępne są w Administracji Osiedla „Kopernik A – tel. 76 8520-843, których udzieli z-ca Kierownika osiedla „Kopernik A” Roman Tarnowski.