Remont opasek wokół budynków

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 10.06.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów – Administracja Osiedla „Kopernik A” ul. Perseusza 2 zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na:

Remont opasek wokół budynków przy ul. Oriona 13-17; Oriona 19-23; Perseusza 98-102.

Termin realizacji do 21.09.2020 r.

  1. Oferty należy składać do dnia 25.06.2020 r. do godz. 12.00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów.
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.06.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów.
  3. Warunki Zamówienia (W.Z.) dostępne są w wersji cyfrowej. W celu pobrania W.Z. należy dokonać rejestracji na platformie „przetargi”. Aby dokonać rejestracji należy wysłać prośbę o przekazanie W.Z. pod adres przetargi@smnadodrze.pl z podaniem następujących danych: tytuł przetargu, nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobranie W.Z. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.
  4. Wadium na w/w prace wynosi 700,00 zł (słownie: siedemset zł 00/100), które należy wpłacić na konto wskazane w W.Z. do dnia 25.06.2020 r.

Dodatkowe informacje dostępne są w Administracja Osiedla „Kopernik A” ul. Jagiellońska 22 tel. +48 76 852 08 43, których udzieli Roman Tarnowski.