Remont kominów wentylacyjnych

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 15.05.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, Administracja Osiedla „Kopernik C” zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie niżej wymienionych prac:

Remont kominów wentylacyjnych – montaż nasad kominowych na dachu budynku przy ul. Orbitalna 33-39, Neptuna 2-4, 18 – Nieruchomość 06 na os. „Kopernik C” w Głogowie.

  1. Oferty należy składać do dnia 29.05.2019 r. do godz. 14.00 w Dziale Technicznym SM „Nadodrze” przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów (pokój 113 lub 117).
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2019 r. godz. 9.00
  3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.09.2019 r.
  4. Wadium na w/w prace w kwocie 1 800,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pkt.14).
  5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w wersji cyfrowej. W celu otrzymania SIWZ należy dokonać rejestracji wysyłając na adres: przetargi@smnadodrze.pl następujące dane: nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobór SIWZ. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.

Dodatkowe informacje dostępne są w Administracji Osiedla Kopernik C w Głogowie tel. 76/ 852 08 63, których udzieli Specjalista ds. remontów – Katarzyna Kuklasińska