Remont kominów ul. Armii Krajowej

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 06.03.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, Administracja Osiedla „Chrobry” zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie niżej wymienionych prac:

„Remont kominów wentylacyjnych – montaż nasad kominowych ul. Armii Krajowej 17-17h Nieruchomość nr 05 na Osiedlu „Chrobry” w Głogowie”.

  1. Oferty należy składać do dnia 20.03.2019 r. do godz. 15.00 w Dziale Technicznym SM „Nadodrze” przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów (pokój 113 lub 117).
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2019 r. godz. 9.00
  3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.08.2019 r.
  4. Wadium na w/w prace w kwocie 2 600,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pkt.14).
  5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w wersji cyfrowej. W celu otrzymania SIWZ należy dokonać rejestracji wysyłając na adres przetargi@smnadodrze.pl następujące dane: nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobór SIWZ. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.

Dodatkowe informacje dostępne są w Administracji Osiedla Chrobry w Głogowie tel. 76/ 852 08 33, których udzieli Specjalista ds. remontów – Marcin Drozdel