Remont klatek ul. Wojska Polskiego

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 06.03.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów Administracja Osiedla „Chrobry” przy ul. Gustawa Morcinka 8 zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie niżej wymienionych prac:

„Remont klatek schodowych budynku przy ul. Wojska Polskiego 15-15 h na Osiedlu „Chrobry” w Głogowie”.

  1. Oferty należy składać do dnia 27.03.2019 r. do godz. 15.00 w Kancelarii SM „Nadodrze” przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2019 r. godz. 9.00
  3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia od.01.10.2019 do 31.03.2020 r.
  4. Wadium na w/w prace w kwocie 9500,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w wersji cyfrowej. W celu otrzymania SIWZ należy wysłać prośbę o przekazanie SIWZ pod adres przetargi@smnadodrze.pl z podaniem następujących danych: tytuł przetargu, nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobranie SIWZ. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.

Dodatkowe informacje dostępne są w Administracji Osiedla „Chrobry – tel. 76 8520-830, których udzieli Specjalista ds. remontów osiedla „Chrobry” Marcin Drozdel.